SERVICES VOOR TOEGANG TOT BREEDBANDINTERNET VAN TATA COMMUNICATIONS

Deze webpagina bevat belangrijke informatie over de voorwaarden, prestaties en het beheer van draadloos breedbandinternet toegangsservices van Tata Communications en is bedoeld om u te helpen geïnformeerde keuzes te maken over de aankoop en het gebruik van deze services.

Tata Communications biedt services voor toegang tot breedbandinternet via wifi-hotspot services in bepaalde producten voor de automobielsector. Deze services bieden klanten van Tata Communications de mogelijkheid om gegevens van alle of nagenoeg alle punten op het internet te verzenden en te ontvangen terwijl ze gebruikmaken van gegevensnetwerken van Tata Communications en de draadloze serviceverbinding tussen het apparaat met de SIM-kaart en de gegevensnetwerken van Tata Communications. De verstrekte informatie heeft betrekking op uw ervaring tijdens het gebruik van gegevensnetwerken van Tata Communications en beschrijft mogelijk niet de voorwaarden, de prestaties of het beheer die/dat u mogelijk ervaart terwijl u netwerken voor uitgebreide dekking of roaming gebruikt op netwerken die niet aan Tata Communications gelieerd zijn. Voor de duidelijkheid, Tata Communications heeft geen controle over de draadloze verbinding tussen het apparaat met de SIM-kaart (auto, telefoon of andere apparatuur) en het netwerk van de dienstverlener die de draadloze verbinding levert.

 

Commerciële voorwaarden

De algemene voorwaarden van Tata Communications, inclusief richtlijnen over onderwerpen als service-abonnementen, activeringsprocedures, gegevensgebruik en geschillenbeslechting, en andere algemene voorwaarden, kunnen hier bekeken worden: https://move.tatacommunications.com/Terms-and-Conditions. Als u uw Tata Communications-service via een derde partij heeft gekocht, controleer dan ook de documentatie van de derde partij, omdat deze documentatie de vereiste informatie over prijzen en andere details kan bevatten.

 

Prestatiekenmerken

De prestatiekenmerken van de service voor toegang tot breedbandinternet die door Tata Communications wordt geleverd, worden bepaald door de prestatiekenmerken van twee aparte netwerken.

Onder normale omstandigheden binnen de Europese Unie wordt uw draadloze verbindingsservice tussen de auto en het draadloze netwerk geleverd door een lokale draadloze dienstverlener. Informatie over hun netwerkprestatie en netwerkbeheerpraktijken en -beleidslijnen voor toegang tot breedbandinternet is te vinden op hun respectievelijke websites. Als u informatie wilt over uw onderliggende provider, neem dan contact op met het bedrijf van wie u het apparaat heeft gekocht, of met Tata Communications via de contactinformatie in onze Servicevoorwaarden.

Dekking is niet overal beschikbaar, en snelheden en vertragingen kunnen aanzienlijk variëren op basis van factoren die zowel binnen als buiten de controle van Tata Communications vallen, zoals netwerkproblemen, software, signaalsterkte, uw draadloze apparaat, structuren, gebouwen, weersomstandigheden, geografie, topografie enz. Het is belangrijk dat u rekening houdt met de mogelijkheden van uw apparaat, de netwerkdekking van Tata Communications en de netwerktechnologieën van Tata Communications om te bepalen of de gegevensservices van Tata Communications geschikt voor u zijn. Als wederverkoper verkoopt Tata Communications de draadloze services niet met de belofte van het beschikbaar zijn met een bepaalde snelheid of in een bepaald gebied. Omdat we geen reclame maken voor of ons verplichten tot een specifieke snelheid, verstrekken we geen algemene informatie over de minimale, maximale of werkelijke snelheden die voor onze gebruikers beschikbaar zijn. Als u meer informatie wenst over uw specifieke minimale, maximale en werkelijke doorvoersnelheden, neem dan contact met ons op via de methoden die in onze Servicevoorwaarden staan beschreven.

In sommige gevallen kunnen gebruikers die abonnementen hebben met gegevenstoekenningen, voor die toepassingen gedurende de rest van de gebruiksperiode na het overschrijden van hun toewijzingen een verminderde snelheid ervaren. Met name gebruik van meer dan 20 GB per kalendermaand, inclusief het gebruik van alle aangesloten apparaten, zal tot aan het einde van de kalendermaand vermindering van de doorvoersnelheden tot gevolg hebben. Gebruik boven deze limieten kan worden verminderd tot niet minder dan 256 kpbs doorvoersnelheid totdat uw gebruikscyclus gereset is. In het geval van een gedeeltelijke maand wordt de gebruiksdrempel evenredig verdeeld over de rest van de maand. Wanneer meer dan één toepassing de connectiviteit gebruikt, kan elk van deze toepassingen meetellen in de berekening van uw maandelijkse gegevenstoekenning. Omdat we de connectiviteit van andere leveranciers doorverkopen, kunnen we u niet verzekeren dat bepaalde snelheden op een bepaalde locatie beschikbaar zijn voor u, zelfs wanneer u op een verminderde snelheid werkt als gevolg van het overschrijden van uw gebruikstoewijzing.

 

Netwerkbeheer

Tata Communications beheert haar netwerk met het oog op het leveren van de best mogelijke mobiele toegang tot breedbandinternet aan onze klanten. We gebruiken redelijke netwerkbeheerpraktijken die consistent zijn met de industrienormen voor het beschermen van het netwerk en de klanten van Tata Communications en voor het beheer van mobiele breedbandservices. Om de congestie te verminderen, evalueert Tata Communications haar algemene netwerkprestaties en verbetert zij het netwerk door capaciteit toe te voegen of andere netwerkaanpassingen te doen om de netwerkprestaties te verbeteren. Naast andere acties, helpen de hierboven beschreven beperkingen van eerlijk gebruik Tata Communications bij het beheren van netwerkcongestie ten voordele van het klantenbestand.