ЗАЩИТАТА НА ВАШАТА ПОВЕРИТЕЛНОСТ – НАШ АНГАЖИМЕНТ

 1. TATA COMMUNICATIONS И ВАШАТА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
 2. КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС
 3. ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЪБИРАМЕ ЗА ВАС, И КАК Я СЪБИРАМЕ
 4. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ?
 5. КАКВО Е ОСНОВАНИЕТО ЗА ТОВА ИЗПОЛЗВАНЕ?
 6. КОГА СПОДЕЛЯМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ
 7. МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕР НА ЛИЧНИ ДАННИ
 8. КАКВИ ПРАВА ИМАМ ВЪВ ВРЪЗКА С МОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
 9. КОЛКО ВРЕМЕ ЩЕ СЪХРАНЯВАТЕ МОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
 10. СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ
 11. ПРОМЕНИ В ТАЗИ ПОЛИТИКА

Tata Communications зачита Вашата поверителност и се ангажира да гарантира, че са взети подходящи предпазни мерки за Вашите лични данни. Ние се стремим да спазваме всички приложими понастоящем закони относно защитата, сигурността и поверителността на личните данни. В тази Политика за поверителност („Политиката“) ние описваме как събираме, използваме, разкриваме и защитаваме личните данни. Ние също така посочваме правата, които може да имате по отношение на Вашите лични данни, които съхраняваме.  Политиката се отнася до Вашите лични данни, които може да обработваме чрез използването на Wi-Fi Hotspot, свързването на автомобили и/или (e)SIM услуги, налични във Вашето превозно средство Jaguar Land Rover („JLR“) („Услугите“).

Тази Политика е предоставена във формат на раздели, така че можете да кликнете върху посочените по-долу конкретни области, които могат да представляват най-голям интерес за Вас.

 1. TATA COMMUNICATIONS И ВАШАТА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
  1. Защитата на Вашата поверителност е важна за нас и е отговорност, която приемаме много сериозно
  2. Кои cме ние? Tata Communications (Холандия) B.V. е администратор на и отговаря за Услугите.  Споменаванията на „ние“, „наш“ или „нас“ в настоящата Политика се отнасят до тази компания, която отговаря за обработката, събирането и съхранението на Вашите лични данни.
  3. Допълнителна информация за нашите практики за лични данни може да бъде предоставена в договорни споразумения,  допълнителни декларации за поверителност или известия, които са Ви предоставени преди или по време на събирането на Вашите лични данни.
  4. Вашето използване на нашите Услуги и всеки спор относно поверителността е предмет на настоящата Политика, нашите Условия за използване (които са включени чрез препратка в настоящата Политика) и всеки писмен договор за услуги между Вас и нас или всяко лице, което Ви предоставя достъп до нашите Услуги.  
 2. КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС
 3. За въпроси относно тази Политика и нашите практики за защита на данните или за упражняване на права, които може да имате във връзка с личните Ви данни по силата на приложимото законодателство, можете да използвате нашия портал за самообслужване, който е наличен тук.

  Нашият пощенски адрес за въпроси е:

  Tata Communications (UK) Limited Legal Compliance – Data Protection and Privacy
  Vintners Place
    68 Upper Thames Street
  London, EC4V3BJ
  United Kingdom (Обединено кралство)

  За Германия, Сингапур и Индия можете да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните („ДЗД“), като използвате нашия формуляр за контакт с ДЗД тук.

 4. ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЪБИРАМЕ ЗА ВАС, И КАК Я СЪБИРАМЕ
  1. Ние може да събираме или да получаваме от JLR различни видове лични данни въз основа на използването от Ваша страна на нашите Услуги.   Следва общ преглед на категориите информация, която може да събираме или получаваме:
   1. Информация за акаунта:
    1. Информация за контакт, която ни позволява да комуникираме с Вас. Ние получаваме тази информация, когато правите поръчка или се регистрирате, за да получите някоя от нашите Услуги. Ние събираме или получаваме информация от Вас, когато се регистрирате за нашите Услуги, създавате онлайн акаунт, правите покупка, заявявате подробности или обаждане, подавате заявка за техническо или клиентско обслужване или съдействие за фактуриране, участвате в конкурс или проучване, предоставяте ни обратна връзка или се свързвате с нас по друг начин. Видът на информацията, която събираме, зависи от Вашето взаимодействие с нас или JLR, но може да включва Вашето име, адрес, телефонен номер (служебен или личен), имейл адрес, пощенски адрес/адрес за фактуриране (служебен или жилищен), дата на раждане, идентификационен номер на устройството/превозното средство, начална дата на услугата и всякаква друга информация, като документ за самоличност или пребиваване. Предоставянето на такива данни е необходимо, за да сключим договор с Вас.
    2. Информация за фактуриране, свързана с Вашите търговски и финансови взаимоотношения, като например услугите, които Ви предоставяме, телефонните номера, на които се обаждате и изпращате текстови съобщения, Вашето използване на Интернет, времевите печати или други метаданни за използването на нашата услуга, историята на плащанията Ви, Вашата кредитна история, номера на кредитни карти, номер на социална осигуровка (когато това е разрешено от закона), кодове за сигурност и историята на Вашата услуга.
   2. Техническа информация и информация за използването, свързана с Услугите, които Ви предоставяме, включително информация за начина, по който използвате нашите Услуги. Някои примери включват:
    1. Данни за оборудването: Информация, която се отнася до и идентифицира оборудването в нашите мрежи, което можете да използвате или с което може да взаимодействате. Информацията може да включва тип оборудване, идентификатори на устройството, състояние на устройството, серийни номера, настройки, конфигурация и тип софтуер.
    2. Функциониране на и използване на мрежата: Информация за функционирането на оборудването, услугите и приложенията, които използвате в нашите мрежи. Примери за това могат да включват местоположение и тип на безжично устройство (за целите на роуминг), от или на което е извършено спешно или аварийно повикване, както и: датата, часа, продължителността и цената, използваните минути за гласови повиквания, регистри на обаждания, използвана честотна лента.   Ние събираме също информация, като скорост и забавяне на предаването, данни, свързани с услуги за дистанционно наблюдение и характеристики за сигурност, както и информация за използването на взаимосвързаните ни услуги за глас през интернет протокол (VoIP) (включително услуги, купени офлайн).
  2. Можем да събираме горепосочените лични данни в процеса на предоставяне на Услугите на Вас или на лице, което Ви е предоставило достъп до нашите Услуги. Можем да получим тази информация по няколко начина, например:
   1. директно от Вас: например, когато предоставите данните си, за да се абонирате за нашите Услуги или се свързвате с нас за техническо запитване;  
   2. автоматично: когато се генерират лични данни чрез използването на нашите Услуги от Вас;
   3.  от трети страни източници: понякога събираме горепосочените категории лични данни за Вас от доверени трети страни във връзка с Услугите, които Ви предоставяме или предлагаме да Ви предоставим, когато е уместно и в степента, в която имаме основание да направим това. Те включват JLR като производител на Вашето превозно средства, KYC/агенции за предотвратяване на измама, служебни директории, кредитни проверки и KYC референтни/проверяващи агенции и доставчици на свързана мрежа. 
 5. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ?
  1. По-долу cме посочили някои от начините, по които обработваме лични данни:
   1. Предоставяне на достъп за Вас до Услугите: Разглеждане на Вашето заявление и установяване дали отговаряте на изикскванията, за да получите достъп до нашите Услуги. Това включва предприемане на действия по отношение на незаконни дейности, KYC/измама, заплахи за нашето имущество или персонал и нарушения на нашите Условия за използване и/или приложимото право, както и за изпълнение на нашите законови и регулаторни задължения.
   2. Предоставяне на Вас на заявените Услуги: Това включва комуникация с Вас и предоставяне на Вас на заявените Услуги.
   3. Управление на акаунти и оказване на помощ за Вас при управлението на Вашия акаунт: Това включва комуникация с Вас относно Вашето използване на нашите Услуги, отговаряне на Вашите запитвания, предоставяне на информация, която искате, разглеждане на заявки за техническа поддръжка и осигуряване на обслужване на клиенти.
   4. Обработка на плащания и фактуриране: Получаване и обработване на плащания, това включва предприемане на действия срещу измамни дейности и спазване на нашите законови и регулаторни задължения. 
   5. Защита на целостта на нашата мрежа: Надеждно съхраняване, защита на личните Ви данни от загуба, увреждане, кражба или неупълномощен достъп, предотвратяване на престъпления и измами, даване под съд на нарушителите и защита на националната сигурност.
   6. Управление на нашата мрежа: Управление на нашата мрежа и използването й от Ваша страна. Това включва управление на потоците от данни, преминаващи през нашата мрежа, за да се гарантира възможно най-доброто качество на Услугата. 
   7. Проучване и разработване на нашите Услуги: Подобряване на нашите (и на трети страни партньори ) Услуги и разработване на нови такива с помощта на статистически данни относно използването на нашите Услуги. 
   8. Маркетингови дейности: Изпращането до Вас на информация за нашите Услуги, освен ако не ни инструктирате да не го правим. Когато от нас се изисква да получим Вашето съгласие за тези дейности, Вие имате право да оттеглите това съгласие по всяко време, като се свържете с нас чрез данните за контакт, посочени в настоящата Политика. 
   9. Спазване на законовите изисквания: Събиране и запазване на данни за Вас, когато това се изисква съгласно приложимото законодателство, например, данни за самоличност.
   10. Отговаряне на искане от съответните органи и регулаторни изисквания: Можем да използваме  Вашите лични данни, за да отговорим на искания от правоприлагащи или други публични органи. Това може да изисква от нас да разкрием Вашите данни за контакт и/или информация за използването от Ваша страна на нашите Услуги на такива органи или да блокираме, прекъснем или по друг начин да възпрепятстваме използването от Ваша страна на нашите Услуги, както и лични данни, генерирани от използването.
 6. КАКВО Е ОСНОВАНИЕТО ЗА ТОВА ИЗПОЛЗВАНЕ?
  1. Нашето основание в ЕС (или правна основа) за обработване на Вашите лични данни ще варира в зависимост от самата информация, нашите отношения със субекта на личните данни, предоставяната Услуга, специфичните законови и регулаторни изисквания на страната, в която се предоставят Услугите или се обработват личните данни, както и много други фактори.  Правните основания за обработването в съответствие с измененията в специфични държави, са следните:
   1. За да се ангажираме с транзакции с Вас, доставчици и бизнес партньори, за да комуникираме с Вас и да обработваме плащания и да Ви предоставяме достъп до Услугите, ние трябва да обработваме информацията за Вас, както е необходимо за сключване или изпълнение на договор с Вас.
   2. Ние обработваме лични данни във връзка с дейности по маркетинг и продажби въз основа на Вашето съгласие, когато е необходимо и това е посочено на нашите сайтове, или по времето на събиране на Вашите лични данни, или допълнително според нашия законен интерес да продаваме и популяризираме нашите продукти и услуги, или за тяхното подобряване или разработване. 
   3. Ние се основаваме на нашите законни интереси за обработване на информация с цел да анализираме, разработваме, подобряваме и оптимизираме нашите Услуги, както и да поддържаме сигурността и целостта на мрежата и системите ни. Ние имаме също легитимен интерес да използваме Вашите лични данни във връзка с правни искове, законосъобразност, за регулаторни цели и проучване, както е необходимо. 
   4. Тъй като това се налага от приложимите закони (включително законите за телекомуникация), нормативни изисквания или обществения интерес, например за спазване на правни процедури, правоприлагащи или регулаторни органи, или за оказване на съдействие за предотвратяването, установяването или наказателното преследване на престъпления.
   5. Ако не предоставите определена поискана информация, може да не сме в състояние да Ви предоставим определени услуги или функции.  
  2. Основавайки се на нашите законни интереси: Ние извършихме рекапитулативни тестове за цялата обработка на данните, която извършваме въз основа на нашите законни интереси, описани по-горе. Можете да получите информация за всеки от  нашите рекапитулативни тестове, като се свържете с нас с помощта на данните, посочени в настоящата Политика.
  3. Във всички други държави (освен в ЕС или в юрисдикции, където съществуват сходни изисквания като тези в ЕС) нашето основание за обработването на Вашите лични данни ще се основава на Вашето съгласие и приемане на Условията за използване и настоящата Политика.
 7. КОГА СПОДЕЛЯМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ
  1. След получаване на Вашето съгласие според изискванията в някои юрисдикции, ние можем да споделяме или разкриваме Вашите лични данни, както е необходимо за целите, описани по-горе, и както е посочено по-долу:
   1. Филиали. Ние можем да разкриваме на нашите филиали информацията, която събираме от Вас. Когато е разрешено от закона и с Ваше съгласие, ако се изисква, нашите филиали могат да използват Вашата информация за целите, посочени в този документ, включително продажба на техните продукти и услуги на Вас.  При обработването на Вашите лични данни, нашите филиали следват практики, които са поне толкова защитни, колкото описаните в настоящата Политика.   Списък на нашите филиали е наличен тук.
   2. Интегриране на нашите услуги. Нашите Услуги се предлагат чрез JLR. Следователно, ние ще трябва да споделим Вашите лични данни с тях, за да ни помогнат при предоставянето на Услугите на Вас. Можем също да споделяме Вашите лични данни с фирми, които са системни интегратори, JLR търговци на дребно, партньори в мрежата, за да Ви предоставим Услугите.
   3. Трети страни доставчици на услуги. Ние наемаме други компании и физически лица за изпълнението на функции, които са необходими за предоставянето на Услугите, или за целите, описани по-горе. Примерите включват: изпращане на съобщения, обработка на плащания, оценка на кредитни рискове и рискове за съответствие, за да Ви предоставим достъп до нашите Услуги, анализиране на данни, осъществяване на управление на взаимоотношенията с клиенти и ангажиране на партньори в мрежата, изпълнители или представители, които изпълняват функции от наше име.  Тези трети страни включват други превозвачи или доставчици, на които можем да разкриваме лични данни, когато е необходимо за предоставяне на нашите Услуги или за изпълнение на Вашите заявки или поръчки, изпълнение на услуги/поръчки, обслужване на клиенти и извършване на плащане, наред с други.  Тези трети страни доставчици на услуги имат достъп до лични данни, необходими за изпълнение на техните функции, но не могат да ги използват за други цели, когато обработват Вашите лични данни от наше име.  Всеки път, когато споделяме лични данни с трети страни, ние предприемаме мерки, за да гарантираме, че договорите на трети страни съдържат подходящи предпазни мерки за Вашите лични данни.
   4. Бизнес трансфери. Ако cме придобити от или се сливаме с друга компания, или ако по същество всички наши активи се прехвърлят на друга компания (което може да се случи като част от производства по несъстоятелност), ние можем да прехвърлим Вашите лични данни на другата компания. Може също така да се наложи да разкрием Вашите лични данни преди всяко такова придобиване или сливане, например на нашите консултанти и на всеки консултант на потенциален купувач. 
   5. Правна защита и отговаряне на правен процес.  Можем да разкрием информацията, която събираме от Вас, с цел (i) спазване на приложимото законодателство, съдебни производства, съдебни разпореждания или други правни изисквания или, (ii) когато считаме добросъвестно, че разкриването е необходимо за защита на нашите права, защита на Вашата безопасност или безопасността на други лица, разследване на измами, или в отговор на искания на правителството, включително държавни органи извън държавата, в която живеете, за целите на националната сигурност и/или за целите на правоприлагането. Както е отбелязано по-горе, личните данни, които събираме от Вас, могат да бъдат споделяни с държавни органи или служители на правоприлагащи органи за горепосочените цели, ако считаме добросъвестно, че cме длъжни да го направим, ако има наложителни причини от обществен интерес за нас да го направим, или ако това е необходимо за правна защита на нашите търговски, финансови, правни, репутационни или други законни интереси в съответствие с приложимите закони. 
   6. Споделяне на обобщена и деидентифицирана информация.  Можем да използваме Вашите лични данни, за да създадем обобщена и анонимна информация, която можем да споделяме с трети страни.  Никой не може да установи самоличността Ви от тази анонимизирана информация.  При други обстоятелства можем да псевдонимизираме Вашите лични данни, преди да ги споделим с трета страна, за да можем да Ви свържем отново с информацията, след като бъде обработена и ни бъде върната.  Въпреки че третата страна няма да може  да установи самоличността Ви от псевдонимизираната информация, ние все още ще можем да го направим.  Ние третираме псевдонимизираните данни сякаш са лични данни и гарантираме същото ниво на защита за тях при споделянето им с трети страни.
   7. Само за съответните юрисдикции (напр. Япония или Китай): С настоящото Вие се съгласявате да споделяме Вашите данни с трети страни или категории трети страни, изброени в тази клауза. 
 8. МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСФЕР НА ЛИЧНИ ДАННИ
  1. След получаване на Вашето съгласие според изискванията в някои юрисдикции, Tata Communications може да прехвърля лични данни извън националните граници.   По този начин Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени на и обработвани от други юридически лица на Tata Communications и/или несвързани трети страни.
  2. Всички юридически лица на Tata Communications са подписали вътрешногрупово споразумение, приложимо за трансфер на лични данни извън ЕС или към юрисдикции, които не осигуряват подходящи нива на защита съгласно приложимото законодателство.  Списък на нашите филиали и тяхното местоположение е наличен тук.Това споразумение се основава на стандартните договорни клаузи на ЕС (и които следователно налагат договорно стандарт за защита на личните данни, еквивалентен на този, предлаган в рамките на ЕС).  По този начин ние гарантираме, че са везти подходящи предпазни мерки за сигурността на Вашите лични данни, когато ги прехвърляме на някой от нашите филиали, къде по света се намира филиалът.  Можете да получите копие от тези клаузи, като се свържете с нас.
  3. Когато споделяме Вашите лични данни с трети страни, които не са свързани с Tata Communications Group, ние изискваме от всички такива трети страни да зачитат сигурността на тези лични данни и да ги третират в съответствие с приложимите закони за защита на данните.  [Само за Индия: Ние гарантираме също, че третите страни спазват най-малко същото ниво на защита на данните, което ние Ви предоставяме.] Когато ангажираме трети страни доставчици на услуги за обработване на Вашите лични данни от наше име, ние не им позволяваме да използват тези лични данни за свои собствени цели и им позволяваме да ги обработват само за наши собствени конкретни цели и в съответствие с нашите инструкции.  При започване на такива взаимоотношения за обработване на лични данни, ние ще гарантираме, че са взети подходящи предпазни мерки за Вашите лични данни, като се използва механизмът за трансфер на данни, който е най-подходящ за личните данни и държавите, в рамките на или в които личните данни могат да бъдат прехвърлени.  Когато е позволено от закона, този механизъм може да включва: използването на одобрените от ЕС договорни клаузи; гарантиране, че получателят е приложил одобрените от ЕС Задължителни  корпоративни правила, регулиращи трансфера или личните данни; или (в САЩ) е сертифициран според Щита за личните данни (Щит за личните данни на ЕС и Швейцария); или потвърждение, че държавата, в която се намира получателят, е официално потвърдена от ЕС като предоставяща подходяща защита на личните данни.  
  4. Само за уместни юрисдикции (напр. Мексико, Русия, Китай и Аржентина): С използването на Услугите, Вие изрично се съгласявате с прехвърлянето на лични данни към трети държави, когато това изисква Вашето съгласие.
 9. КАКВИ ПРАВА ИМАМ ВЪВ ВРЪЗКА С МОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
  1. Съгласно законодателството на много държави, Вие имате определени права по отношение на Вашите лични данни, които се съхраняват от нас, и ние зачитаме и спазваме тези права.  Тези права могат да включват: правото да поискате от нас да потвърдим, че обработваме Вашите лични данни, да поискате от нас копие на Вашите лични данни (включително информация относно това с кого споделяме Вашите данни); да поискате коригиране, изтриване или ограничаване (спиране на всякаква активна) обработка на личните Ви данни; да поискате ограничаване на иззползването и разкриването на Вашите лични данни; и да поискате от нас споделяне на Вашите лични данни с (пренасяне на Вашите лични данни до) друго лице, като например друг доставчик на телекомуникационни услуги (когато това право е включено по силата на приложимото законодателство).
  2. Освен това в някои държави можете да възразите срещу обработването на Вашите лични данни при определени обстоятелства (по-специално, когато не е необходимо да обработваме данните, за да изпълним договорно или друго правно изискване, или когато използваме данните за директен маркетинг).  Където е приложимо, можете също така да оттеглите съгласието, което сте ни дали за обработване на Вашите лични данни, и да поискате информация за последствията от непредоставянето на такова съгласие.
  3. Тези права могат да бъдат ограничени, например ако изпълнението на Вашето искане би разкрило лични данни на друго лице, когато те биха нарушили правата на трета страна (включително нашите права) или ако поискате от нас да изтрием информация, която по закон трябва да запазим или имаме законните интереси да запазим
  4. За да упражните някое от тези права, да изразите притеснения относно нашите практики във връзка с поверителността или за да получите друга информация, можете да се свържете с нас — вижте нашите данни за контакт по-горе.   Само за Австралия: Ние ще разгледаме Вашето съобщение внимателно и ще Ви отговорим в рамките на 30 дни  след като сте се свързали с нас.  
  5. Ако имате притеснения, на които не сте получили отговор, може да имате право да подадете оплакване до Вашия релевантен национален орган за защита на данните.  Преди да подадете такова оплакване, моля, свържете се с нас, тъй като бихме оценили възможността да проучим и да отговорим на Вашите притеснения първи.  
 10. КОЛКО ВРЕМЕ ЩЕ СЪХРАНЯВАТЕ МОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
  1. Ние съхраняваме лични данни токлова дълго и/или не по-дълго разрешеното от приложимото законодателство, нормативната уредба, данъчната или счетоводната практика, или условията на правителството за лицензи за телекомуникация, на които може да се подчиняваме.  Също така изтриваме или анонимизираме личните данни в съответствие със задълженията, които може да имаме.
  2. Когато максималните или минималните периоди от време за запазване на данните не са установени по друг начин, ние определяме подходящ срок за съхранение на личните данни, като вземаме предвид: размера, естеството и чувствителността  на личните данни, съдържащи се в регистрите; потенциалния риск от ощетяване поради неразрешено използване или разкриване на лични данни; целите, за които обработваме личните данни, и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства.
  3. Само за Китай: личните Ви данни могат да се съхраняват в държави, в които прехвърляме лични данни съгласно клауза 7 по-горе.  
 11. СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ
  1. Ще положим всички разумни усилия, за да поддържаме сигурността на всички Ваши лични данни и да ги предпазим от злоупотреба, намеса и загуба, както и срещу неразрешено събиране, копиране, достъп, промяна или разкриване.
  2. Въвели cме разумни мерки за контрол (включително физически, технологични и административни мерки), предназначени да помогнат за защитата на личните данни, които събираме чрез сайтовете. Въпреки това, няма идеални мерки за сигурност и затова не можем да Ви уверим, че до личните данни, които събираме, никога няма да бъде осъществен достъп по неупълномощен начин или същите няма да бъдат използвани по неупълномощен начин, което може да се случи поради обстоятелства извън нашия разумен контрол. Въвели cме процедури за справяне с предполагаемо нарушение на сигурността на личните данни и ще уведомим Вас, както и регулатора със съответната компетентност, за нарушение, когато сме законно задължени да го направим.
  3. Мерките, които cме приложили за защита на личните Ви данни, са следните:
   1. физически мерки, включително: ограничен достъп до компютърни центрове и съоръжения за съхранение на данни; 
   2. административни мерки, включително: изпълнение на плана за вътрешна сигурност на данните и периодични обучения на персонала;
   3. технологични мерки, включително: контрол на достъпа до системата за обработка на лични данни и инсталиране на система за контрол на достъпа и програми за сигурност;
   4. всеки достъп до системни компоненти и лични данни ще бъде ограничен до лицата, които имат служебна нужда да знаят тази информация;
   5. правата за достъп на отделни потребители ще бъдат ограничени до минималните права, които са необходими за изпълнение на работата. Те се основават на класификацията на работата и длъжността;
   6.  всички права за достъп трябва да бъдат одобрени от упълномощените лица, като се уточняват необходимите права преди предоставане на достъп; и
   7. на всички потребители се определя уникален идентификационен номер, преди да им бъде разрешен достъп до системни компоненти, лични данни или други чувствителни данни. Освен това идентичността на всички потребители трябва да се удостоверява най-малко с парола.
 12. ПРОМЕНИ В ТАЗИ ПОЛИТИКА

  За да гарантираме, че винаги сте наясно как използваме Вашите лични данни, ние ще актуализираме от време на време онлайн версията на тази Политика, за да отразява всички промени в използването на личните Ви данни. Възможно е също така да правим промени за спазване на промените в приложимото законодателство или регулаторните изисквания. Когато това е практически осъществимо, ние ще Ви уведомим по други начини преди извършването на промени, които Ви засягат съществено, например чрез публикуване на известие на нашите сайтове или изпращане на известие. В съответствие с изискванията на приложимите закони, ние ще получим Вашето съгласие, преди да извършим такива промени. Въпреки това, препоръчваме Ви да преглеждате периодично тази Политика, за да се информирате за всички промени относно начина, по който използваме Вашите лични данни.