ZAŠTITA VAŠE PRIVATNOSTI – NAŠA OBVEZA

 1. TVRTKA TATA COMMUNICATIONS I VAŠA PRIVATNOST
 2. KAKO NAS KONTAKTIRATI
 3. PODACI KOJE PRIKUPLJAMO O VAMA I KAKO IH PRIKUPLJAMO
 4. KAKO UPOTREBLJAVAMO OSOBNE PODATKE KOJE PRIKUPLJAMO?
 5. KOJE JE OPRAVDANJE ZA OVU UPORABU?
 6. KADA DIJELIMO OSOBNE PODATKE KOJE PRIKUPLJAMO
 7. MEĐUNARODNI PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA
 8. KOJA PRAVA IMAM U ODNOSU NA SVOJE OSOBNE PODATKE?
 9. KOLIKO DUGO ĆETE ZADRŽATI MOJE OSOBNE PODATKE
 10. SIGURNOST PODATAKA
 11. IZMJENE OVIH PRAVILA

Tvrtka Tata Communications poštuje vašu privatnost i posvećena je osiguravanju uspostave odgovarajuće zaštite vaših osobnih podataka. Nastojimo pridržavati se svih važećih zakona o zaštiti, sigurnosti i povjerljivosti osobnih podataka. U ovim Pravilima o privatnosti („Pravila”) opisujemo kako prikupljamo, upotrebljavamo, otkrivamo i štitimo osobne podatke.  Također, iznosimo prava koja možda imate u vezi s vašim osobnim podacima koje posjedujemo. Pravila se odnose na vaše osobne podatke koje možemo obrađivati putem vaše uporabe Wi-Fi pristupne točke, povezivanja s automobilom i/ili usluga (e)SIM-a dostupnih u vašem vozilu Jaguar Land Rover („JLR”) („Usluge”).

Ova Pravila prikazuju se u slojevitom formatu, tako da možete kliknuti na određena područja navedena u nastavku koja bi vas mogla najviše zanimati.

 1. TVRTKA TATA COMMUNICATIONS I VAŠA PRIVATNOST
  1. Zaštita vaše privatnosti nam je važna i to je naša odgovornost koju vrlo ozbiljno shvaćamo
  2. Tko smo mi? Tvrtka Tata Communications (Nizozemska) B.V. voditelj je obrade i odgovorna je za Usluge. Referiranje na „mi”, „naše” ili „nas” u ovim Pravilima odnosi se na ovu tvrtku koja je odgovorna za obradu, prikupljanje i pohranu vaših osobnih podataka.
  3. Dodatne informacije o našim praksama u pogledu osobnih podataka mogu se pronaći u ugovornim sporazumima, dodatnim izjavama o  zaštiti privatnosti ili obavijestima koje su vam pružene prije ili u trenutku prikupljanja vaših osobnih podataka.
  4. Vaša uporaba naših Usluga i bilo kakav spor oko privatnosti podliježe ovim Pravilima, našim Uvjetima pružanja usluge (koji su uključeni referiranjem na ova Pravila) i svim pisanim ugovorima o pružanju usluga između vas i nas ili bilo koje osobe koja vam omogućuje pristup našim Uslugama.
 2. KAKO NAS KONTAKTIRATI
 3. Za sva pitanja o ovim Pravilima i našim praksama zaštite podataka ili za ostvarivanje bilo kakvih prava koja imate u vezi s vašim osobnim podacima prema važećem zakonu, možete upotrijebiti naš samoposlužni portal dostupan ovdje.

  Naša poštanska adresa za sva pitanja je:

  Tata Communications (UK) Limited Legal Compliance – Data Protection and Privacy
  Vintners Place
    68 Upper Thames Street
  London, EC4V3BJ
  Ujedinjena Kraljevina

  Za Njemačku, Singapur i Indiju možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka („DPO”) uporabom našeg obrasca za kontakt dostupnog ovdje.

 4. PODACI KOJE PRIKUPLJAMO O VAMA I KAKO IH PRIKUPLJAMO
  1. Možemo prikupljati ili primati od JLR-a različite vrste osobnih podataka na temelju vaše uporabe naših Usluga. Slijedi pregled kategorija informacija koje možemo prikupljati ili primati:
   1. Podaci o računu:
    1. Kontakt podaci koji nam omogućavaju komunikaciju s vama. Te podatke dobivamo kada naručite ili kada se registrirate za primanje bilo koje od naših Usluga. Prikupljamo ili primamo vaše podatke kada se prijavite za naše Usluge, kreirate internetski račun, izvršite kupnju, zatražite detalje ili povratni poziv, pošaljete tehnički zahtjev za korisnike ili podršku za naplatu, sudjelujete u natječaju ili anketi, pošaljete nam povratne informacije ili nam se na drugi način obratite. Vrsta podataka koje prikupljamo ovisi o vašoj interakciji s nama ili JLR-om, ali mogu uključivati vaše ime, adresu, telefonski broj (posao ili osobnu), adresu e-pošte, poštansku adresu / adresu za naplatu (poslovnu ili adresu stanovanja), datum rođenja, identifikacijski broj uređaja/vozila, datum početka pružanja usluge i sve druge relevantne informacije kao što su dokaz identiteta ili prebivališta. Pružanje takvih podataka s vaše strane uvjet je da s vama sklopimo ugovor.
    2. Podaci o naplati povezani s vašim komercijalnim i financijskim odnosima kao što su usluge koje vam pružamo, telefonski brojevi koje pozivate i na koje šaljete poruke, vaša uporaba interneta, vremenske oznake ili drugi metapodaci o uporabi naše usluge, vaša povijest plaćanja, vaša kreditna povijest, brojevi kreditnih kartica, broj socijalnog osiguranja (ako je to dopušteno zakonom), sigurnosne šifre i povijest usluga.
   2. Tehničke informacije i informacije o uporabi povezane s Uslugama koje vam pružamo, uključujući informacije o načinu na koji upotrebljavate naše Usluge. Neki primjeri uključuju:
    1. Podaci o opremi: informacije koje se odnose na opremu na našim mrežama s kojom se možete koristiti ili se povezati. Informacije mogu uključivati npr. vrstu opreme, identifikatore uređaja, status uređaja, serijske brojeve, postavke, konfiguraciju i vrstu programske opreme.
    2. Performanse i uporaba mreže: Informacije o radu opreme, usluga i aplikacija koje upotrebljavate na našim mrežama. Primjeri toga mogu uključivati lokaciju bežičnog uređaja (u svrhu roaminga) i vrstu, pri čemu je upućen poziv za hitne slučajeve ili pomoć u slučaju kvara, kao i: datum, vrijeme, trajanje i trošak, iskorištene glasovne minute, zapisi pozivanja, propusnost. Također prikupljamo informacije kao što su brzine prijenosa i kašnjenja, podaci povezani s uslugama daljinskog praćenja i sigurnosnim značajkama te informacije o vašoj uporabi naših međusobno povezanih usluga putem internetskog protokola (VoIP) (uključujući usluge kupljene izvanmrežno).
  2. Možemo prikupljati gore navedene osobne podatke tijekom pružanja Usluga vama ili nekome tko vam je omogućio pristup našim Uslugama. Te informacije možemo dobiti na više načina, npr.:
   1. izravno od vas: npr. kada navedete svoje podatke da biste se pretplatili na naše Usluge ili nas kontaktirali za tehnički upit.
   2. automatski: kada se osobni podaci generiraju putem vaše uporabe naših Usluga.
   3. iz izvora  trećih strana: ponekad prikupljamo gore navedene kategorije osobnih podataka o vama od pouzdanih trećih strana, u vezi s Uslugama koje vam pružamo ili nudimo, prema potrebi i u mjeri u kojoj imamo opravdani temelj za to. To uključuje JLR kao proizvođača vozila, KYC / agencije za sprječavanje prijevara, poslovne imenike, kreditnu provjeru i KYC referentne/provjere i povezane pružatelje mrežnih usluga.
 5. KAKO UPOTREBLJAVAMO OSOBNE PODATKE KOJE PRIKUPLJAMO?
  1. U nastavku smo naveli neke od načina na koje obrađujemo osobne podatke:
   1. Omogućujemo vam pristup Uslugama: upravljamo vašom prijavom i utvrđujemo ispunjavate li uvjete za pristup našim Uslugama. To uključuje poduzimanje radnji u vezi s nezakonitim aktivnostima, KYC/prijevarom, prijetnjama našoj imovini ili osoblju te kršenje naših Uvjeta pružanja usluge i/ili važećih zakona te također u svrhu ispunjavanja naših zakonskih i regulatornih obveza.
   2. Pružamo tražene usluge: to uključuje komunikaciju s vama i pružanje traženih usluga.
   3. Upravljamo računima i upravljamo vašim računom: to uključuje komunikaciju s vama o vašem korištenju naših Usluga, odgovaranje na vaše upite, pružanje svih informacija koje zatražite, odgovaranje na zahtjeve za tehničku podršku i pružanje podrške korisnicima.
   4. Obrađujemo plaćanja i fakturiranje: naplata i obrada plaćanja, to uključuje poduzimanje mjera protiv prijevarnih aktivnosti i ispunjavanje naših zakonskih i regulatornih obveza.
   5. Štitimo integritet naše mreže: održavamo sigurnost, štitimo vaše osobne podatke od bilo kakvog gubitka, oštećenja, krađe ili neovlaštenog pristupa, sprječavamo zločine i prijevare, kazneno progonimo prijestupnike i štitimo nacionalnu sigurnost.
   6. Upravljamo svojom mrežom: upravljamo svojom mrežom i vašom uporabom naše mreže. To uključuje upravljanje tijekovima podataka koji prolaze kroz našu mrežu da bi se osigurala najbolja moguća kvaliteta usluge.
   7. Istraživanje i razvoj naših usluga: unaprjeđujemo svoje (i partnerske usluge treće strane) Usluge i razvijamo nove uz pomoć statistike o uporabi naših Usluga.
   8. Marketinške aktivnosti: šaljemo vam informacije o našim Uslugama, osim ako nas ne uputite da to ne činimo. Ako smo dužni ishoditi vašu suglasnost za te aktivnosti, imate pravo povući takvu privolu u bilo kojem trenutku na način da nas kontaktirate koristeći podatke navedene u ovim Pravilima.
   9. Usklađenost sa zakonskim zahtjevima: prikupljamo i čuvamo podatke o vama ako je to potrebno prema primjenjivom zakonu, na primjer identifikacijske podatke.
   10. Odgovaramo  na zahtjev nadležnih tijela i regulatorni zahtjevi: vaše osobne podatke možemo upotrebljavati za odgovaranje na zahtjeve tijela nadležnih za provedbu zakona ili drugih tijela javne vlasti. Zbog toga ćemo možda morati otkriti vaše kontakt podatke i/ili informacije o vašoj uporabi naših Usluga takvim tijelima ili da blokiramo, presretnemo ili na drugi način ometamo vašu uporabu naših Usluga i sve osobne podatke generirane uslijed uporabe.
 6. KOJE JE OPRAVDANJE ZA OVU UPORABU?
  1. U EU-u će se naše opravdanje (ili pravni temelj) za obradu vaših osobnih podataka razlikovati ovisno o samim informacijama, našem odnosu s nositeljem osobnih podataka, pružanju Usluge, posebnim pravnim i regulatornim zahtjevima zemlje u kojoj se pružaju Usluge ili o obrađenim osobnim podacima, kao i mnogim drugim čimbenicima. Podložno izmjenama u određenim zemljama, pravni temelji za obradu su sljedeći:
   1. Da bismo se uključili u poslove s vama, dobavljačima i poslovnim partnerima, da bismo komunicirali s vama i obradili plaćanja te vam omogućili pristup Uslugama, moramo obrađivati informacije o vama i to je nužno za sklapanje ili izvršenje ugovora s vama.
   2. Osobne podatke obrađujemo za marketinške i prodajne aktivnosti na temelju privole, gdje je to potrebno i tako navedeno na našim mrežnim stranicama ili u trenutku prikupljanja vaših osobnih podataka ili dalje u svojem legitimnom interesu trgovanja ili promoviranja svojih proizvoda i usluga ili poboljšanja i razvoja istih.
   3. Oslanjamo se na legitimne interese obrađivanja informacije radi analize, razvoja, poboljšanja i optimizacije svojih Usluga te održavanja sigurnosti i integriteta svoje mreže i sustava. Također, imamo legitiman interes za uporabu vaših osobnih podataka u vezi s pravnim zahtjevima, usklađenosti, regulatornim i istražnim svrhama prema potrebi.
   4. Zbog toga što važeći zakoni (uključujući telekomunikacijske zakone), propisi ili javni interes od nas zahtijevaju da budemo usklađeni s pravnim postupcima, tijelima nadležnima za provedbu zakona ili regulatornim tijelima ili pomoć u sprečavanju, otkrivanju ili kaznenom progonu kaznenih djela.
   5. Ako uskratite tražene informacije, možda vam nećemo moći pružiti određene usluge ili funkcije.
  2. Oslanjajući se na naše legitimne interese: proveli smo testove uravnoteženja za svaku obradu podataka koju provodimo na temelju  naših legitimnih interesa, koje smo gore opisali. Možete dobiti informacije o bilo kojem od naših testova uravnoteženja tako da nas kontaktirate pomoću detalja navedenih u ovim Pravilima.
  3. U svim drugim zemljama (osim u EU-u ili u zemljama u kojima postoje zahtjevi slični onima u EU-u), naše obrazloženje za obradu vaših osobnih podataka temeljit će se na vašoj privoli i prihvaćanju Uvjeta pružanja usluge i ovih Pravila.
 7. KADA DIJELIMO OSOBNE PODATKE KOJE PRIKUPLJAMO
  1. Podložno dobivanju vaše privole koja može biti potrebna u nekim nadležnostima, možemo dijeliti ili otkrivati vaše osobne podatke prema potrebi u gore opisane svrhe i kako je detaljnije opisano u nastavku:
   1. Povezana društva. Možemo otkriti podatke koje prikupljamo od vas svojim povezanim društvima. Ako je to dopušteno zakonom i uz vašu privolu, ako je potrebno, naša povezana društva mogu upotrebljavati vaše podatke u svrhe navedene u ovom dokumentu, uključujući promidžbu svojih proizvoda i usluga. U obradi vaših osobnih podataka, naša povezana društva slijede prakse barem jednake zaštite kao one opisane u ovim Pravilima. Popis naših povezanih društava dostupan je ovdje.
   2. Integracija naših usluga.Naše usluge nude se putem JLR-a. Zbog toga ćemo morati podijeliti vaše osobne podatke s njima da bismo vam lakše pružili Usluge. Vaše osobne podatke možemo dijeliti i s tvrtkama koje su integratori sustava, JLR-ovim trgovcima, mrežnim partnerima da bismo vam pružili Usluge.
   3. Pružatelji usluga treće strane.Zapošljavamo druge tvrtke i pojedince za obavljanje funkcija potrebnih za pružanje Usluga ili u gore opisane svrhe. Primjeri uključuju: slanje obavijesti, plaćanje obrade, procjenu kreditnih rizika i rizika usklađenosti u svrhu omogućavanja pristupa našim Uslugama, analize podataka, upravljanje odnosima s klijentima i angažiranje mrežnih partnera, izvođača ili agenata koji obavljaju funkcije u naše ime. Te treće strane uključuju druge prijevoznike ili pružatelje usluga kojima možemo otkriti osobne podatke tamo gdje je to potrebno za pružanje svojih Usluga ili ispunjavanje vaših zahtjeva ili naloga, ispunjavanje usluga/naloga, korisničku uslugu i izvršavanje plaćanja, među ostalim. Ti pružatelji usluga treće strane imaju pristup osobnim podacima potrebnima za obavljanje svojih funkcija, ali ih ne smiju upotrebljavati u druge svrhe u kojima obrađuju vaše osobne podatke u naše ime. Kad god dijelimo osobne podatke s trećim stranama, poduzimamo korake da bismo osigurali da ugovori trećih strana sadrže odgovarajuću zaštitu vaših osobnih podataka.
   4. Poslovni transferi. Ako nas preuzme druga tvrtka ili dođe do spajanja, odnosno ako se u znatnoj mjeri sva naša imovina prenese drugoj tvrtki (što se može dogoditi kao dio stečajnog postupka), možemo prenijeti vaše osobne podatke drugoj tvrtki. Možda ćemo morati otkriti vaše osobne podatke prije bilo kakvog takvog preuzimanja ili spajanja, primjerice našim savjetnicima i bilo kojem budućem savjetniku kupca.
   5. Pravna zaštita i kao odgovor na pravni postupak. Možemo otkriti podatke koje prikupljamo od vas da bismo (i) bili u skladu s primjenjivim zakonima, sudskim postupcima, sudskim nalozima ili, (ii) kada vjerujemo u dobroj vjeri da je otkrivanje potrebno za zaštitu naših prava, zaštitu vaše sigurnosti ili sigurnosti drugih, istraživanje prijevara ili odgovaranje na vladine zahtjeve, uključujući zahtjeve nadležnih tijela vlasti izvan vaše zemlje prebivališta, radi nacionalne sigurnosti i/ili provedbe zakona. Kao što je gore navedeno, osobni podaci koje prikupljamo od vas mogu se dijeliti s nadležnim tijelima vlasti ili službenicima za provedbu zakona u gore navedene svrhe ako smatramo, u dobroj vjeri, da smo obvezni to učiniti, ako postoje uvjerljivi razlozi od javnog interesa za to ili ako je to potrebno za pravnu zaštitu svojih komercijalnih, financijskih, pravnih, reputacijskih ili drugih legitimnih interesa u skladu s primjenjivim zakonima.
   6. Dijeljenje skupnih i deidentificiranih informacija. Vaše osobne podatke možemo upotrebljavati za izradu skupnih i anonimiziranih podataka koje možemo dijeliti s trećim stranama. Nitko vas ne može identificirati iz tih anonimiziranih informacija. U drugim okolnostima možemo pseudonimizirati vaše osobne podatke prije dijeljenja s trećom stranom da bismo vas mogli ponovno povezati s podacima nakon što budu obrađeni i vraćeni nama.  Iako vas treća strana neće moći identificirati iz pseudonimiziranih informacija, mi ćemo i dalje to moći. Pseudonimizirane podatke tretiramo kao osobne podatke i osiguravamo istu razinu zaštite za njih prilikom dijeljenja s trećim stranama.
   7. Samo za relevantne nadležnosti (npr. Japan ili Kina): ovime pristajete na to da dijelimo vaše podatke s trećim stranama ili kategorijama trećih strana navedenima u ovoj odredbi.
 8. MEĐUNARODNI PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA
  1. Podložno dobivanju vaše privole u skladu sa zahtjevima u nekim nadležnostima, tvrtka Tata Communications može prenijeti osobne podatke preko državnih granica. Pritom vaše osobne podatke mogu prenijeti i obraditi drugi subjekti za tvrtku Tata Communications i/ili nepovezane treće strane.
  2. Svi subjekti tvrtke Tata Communications potpisali su ugovor unutar grupe koji se primjenjuje na prijenos osobnih podataka izvan EU-a ili u zemlje koje ne pružaju odgovarajuće razine zaštite u skladu s važećim zakonom. Popis naših povezanih društava i njihovih lokacija dostupan je ovdje. Ovaj se ugovor temelji na standardnim ugovornim klauzulama Komisije EU-a (i kojima se stoga ugovorno nameće standard zaštite osobnih podataka koji je jednak onom ponuđenom unutar EU-a). Na taj način osiguravamo da su uspostavljene odgovarajuće zaštite za sigurnost vaših osobnih podataka kada ih prenesemo na jedno od naših povezanih društava, gdje god se nalaze u svijetu. Kopiju ovih klauzula možete dobiti tako da nas kontaktirate. 
  3. Kada dijelimo vaše osobne podatke s trećim stranama koje nisu povezane s Grupom Tata Communications, od svih tih trećih strana zahtijevamo da poštuju sigurnost tih osobnih podataka i da ih tretiraju u skladu s primjenjivim zakonima o zaštiti podataka. [Samo za Indiju: Također osiguravamo da se treće strane pridržavaju minimalno iste razine zaštite podataka, kao što vam je pružamo mi.] Ako angažiramo pružatelje usluga treće strane da obrađuju vaše osobne podatke u naše ime, ne dopuštamo im da upotrebljavaju te osobne podatke samo u vlastite svrhe i dopuštamo im da ih obrađuju u vlastite određene svrhe i u skladu s našim uputama. Pri pokretanju takvih odnosa vršitelja obrade, osigurat ćemo uspostavu odgovarajućih zaštitnih mjera za vaše osobne podatke pomoću mehanizma prijenosa podataka koji je najprikladniji za osobne podatke i zemlje unutar ili u koje se osobni podaci mogu prenositi. Ako je to dozvoljeno zakonom, taj mehanizam može uključivati: primjenu ugovornih klauzula koje je odobrila EU; osiguravajući da je primatelj proveo obvezujuća korporativna pravila EU-a kojima se uređuju prijenos ili osobni  podaci; ili (u SAD-u) Privacy Shield Certified (certificirano za zaštitu privatnosti) (sustav zaštite privatnosti u EU-u i Švicarskoj); ili potvrđujući da je zemlja u kojoj se primatelj nalazi službeno potvrđena za pružanje odgovarajuće zaštite osobnih podataka od strane EU-a. 
  4. Samo za relevantne nadležnosti (npr. Meksiko, Rusija, Kina i Argentina): uporabom Usluga izričito pristajete na prijenose osobnih podataka u treće zemlje u kojima to zahtijeva vašu privolu.
 9. KOJA PRAVA IMAM U ODNOSU NA SVOJE OSOBNE PODATKE?
  1. Prema zakonu mnogih zemalja, imate određena prava u vezi s vašim osobnim podacima koje posjedujemo i mi poštujemo te štitimo ta prava. Takva prava mogu uključivati prava na: traženje od nas da potvrdimo da obrađujemo vaše osobne podatke, traženje od nas kopije svojih osobnih podataka (uključujući informacije o tome s kim dijelimo vaše podatke); ispravke, brisanje ili ograničenje obrade (zaustavljanje bilo koje aktivne) obrade vaših osobnih podataka; u svrhu ograničavanja uporabe i otkrivanja vaših osobnih podataka; i traženje od nas da dijelimo (prebacimo) vaše osobne podatke drugoj osobi, kao što je drugi pružatelj telekomunikacijskih usluga (ako je to pravo uključeno u važeći zakon).
  2. Osim toga, u nekim državama možete uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka u nekim okolnostima (posebice ako ne moramo obrađivati podatke da bismo ispunili ugovorne ili druge pravne zahtjeve ili ako podatke upotrebljavamo za izravni marketing). Ako je primjenjivo, možete povući privolu koju ste nam dali za obradu svojih osobnih podataka i tražiti informaciju o posljedicama nedavanja takve privole.
  3. Ova prava mogu biti ograničena, na primjer, ako bi ispunjavanje vašeg zahtjeva otkrilo osobne podatke o drugoj osobi, ako bi se povrijedila prava treće strane (uključujući naša prava) ili, ako od nas zatražite brisanje podataka koje smo zakonski obavezni zadržati ili za to imamo uvjerljive legitimne interese.
  4. Da biste ostvarili bilo koje od ovih prava, izrazili zabrinutost u vezi s našim praksama zaštite privatnosti ili dobili druge informacije,  možete nam se obratiti putem gore navedenih kontakt podataka. Samo za Australiju: pažljivo ćemo razmotriti vašu poruku i odgovorit ćemo vam u roku 30 dana od vaše primitka vaše poruke. 
  5. Ako imate neriješenih problema, možda imate pravo na pritužbu relevantnom nacionalnom tijelu za zaštitu podataka. Molimo da nas kontaktirate prije nego što podnesete takav prigovor jer bismo cijenili priliku da istražimo i prvi odgovorimo na vaš problem. 
 10. KOLIKO DUGO ĆETE ZADRŽATI MOJE OSOBNE PODATKE
  1. Osobne podatke pohranjujemo onoliko dugo i/ili ne dulje nego što nam je dopušteno prema važećem zakonu, propisima, poreznoj ili računovodstvenoj praksi ili uvjetima bilo koje vladine telekomunikacijske licence kojoj podliježemo. Također brišemo ili anonimiziramo osobne podatke u skladu sa svim obvezama kojima možemo podlijegati.
  2. Ako maksimalno ili minimalno vrijeme pohrane podataka nije inače propisano, utvrđujemo odgovarajuće razdoblje pohrane osobnih podataka  uzimajući u obzir: količinu, prirodu i osjetljivost osobnih podataka sadržanih u evidenciji; mogući rizik od štete zbog neovlaštene uporabe ili otkrivanja osobnih podataka; svrhe u koje obrađujemo osobne podatke i možemo li te svrhe moći ostvariti drugim sredstvima.
  3. Samo za Kinu: vaši osobni podaci mogu biti pohranjeni u zemljama u kojima prenosimo osobne podatke u skladu s prethodnim člankom 7.
 11. SIGURNOST PODATAKA
  1. Uložit ćemo sve razumne napore da bismo održali sigurnost svih vaših osobnih podataka i zaštitili takve osobne podatke od zlouporabe, ometanja i gubitka te od neovlaštenog prikupljanja, kopiranja, pristupa, izmjene ili otkrivanja.
  2. Uspostavili smo razumne kontrole (uključujući fizičke, tehnološke i administrativne mjere) osmišljene da pomognu u zaštiti osobnih podataka koje prikupljamo putem mrežnog mjesta. Međutim, nijedna sigurnosna mjera nije savršena i stoga vas ne možemo uvjeriti da se osobnim podacima koje prikupljamo nikada neće pristupiti ili da ih se neće upotrebljavati na neovlašten način, što se može dogoditi zbog okolnosti koje su izvan naše razumne kontrole. Uspostavili smo postupke za rješavanje sumnje na povredu osobnih podataka te ćemo obavijestiti vas i sve odgovarajuće regulatore o kršenju, ako smo zakonski obvezni to učiniti.
  3. Mjere koje smo uspostavili da bismo zaštitili vaše osobne podatke su sljedeće:
   1. Fizičke mjere, uključujući: ograničen pristup računalnim centrima i objektima za pohranu podataka;
   2. Administrativne mjere, uključujući: provedbu plana unutarnje sigurnosti podataka i povremeno obučavanje osoblja;
   3. Tehnološke mjere, uključujući: kontrolu pristupa sustavu za obradu osobnih podataka i instalaciju sustava kontrole pristupa te sigurnosnih programa;
   4. Sav pristup komponentama sustava i osobnim podacima ograničen je na pojedince koji imaju poslovnu potrebu za znanjem;
   5. Prava pristupa za pojedinačne korisnike ograničena su na osnovna prava potrebna za obavljanje posla. Temelje se na klasifikaciji i funkciji posla;
   6. Sva prava  pristupa moraju odobriti ovlaštene strane koje određuju potrebna prava prije nego što se odobri bilo koji pristup; i
   7. Svim korisnicima dodjeljuje se jedinstvena identifikacija prije nego što im se dopusti bilo kakav pristup komponentama sustava, osobnim podacima ili drugim osjetljivim podacima. Osim toga, sve korisnike treba provjeriti na vjerodostojnost minimalno lozinkom.
 12. IZMJENE OVIH PRAVILA

  Da bismo bili sigurni da ste uvijek svjesni načina na koji upotrebljavamo vaše osobne podatke, s vremena na vrijeme ćemo ažurirati mrežnu verziju ovih Pravila da bismo odražavali sve promjene u uporabi vaših osobnih podataka. Također, možemo unijeti izmjene u skladu s izmjenama u primjenjivim zakonskim ili regulatornim zahtjevima. Ako je to izvedivo, obavijestit ćemo vas drugim sredstvima prije uvođenja izmjena koje bitno utječu na vas, primjerice objavom obavijesti na našim mrežnim stranicama ili slanjem obavijesti. U mjeri u kojoj to zahtijevaju primjenjivi zakoni, pribavit ćemo vašu privolu prije uvođenja takvih izmjena. Međutim, molimo da povremeno pregledate ova Pravila da biste bili obaviješteni o svim izmjenama načina na koji upotrebljavamo vaše osobne podatke.