BESKYTTELSE AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER – VORES FORPLIGTELSE

 1. TATA-KOMMUNIKATION OG DIT PRIVATLIV
 2. SÅDAN KONTAKTER DU OS
 3. OPLYSNINGER, VI INDSAMLER OM DIG, OG HVORDAN VI INDSAMLER DEM
 4. HVORDAN BRUGER VI DE PERSONOPLYSNINGER, VI INDSAMLER?
 5. HVAD ER BEGRUNDELSEN FOR DENNE ANVENDELSE?
 6. HVORNÅR DELER VI DE PERSONOPLYSNINGER, VI INDSAMLER
 7. INTERNATIONAL OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER
 8. HVILKE RETTIGHEDER HAR JEG I RELATION TIL MINE PERSONOPLYSNINGER?
 9. HVOR LÆNGE OPBEVARER I MINE PERSONOPLYSNINGER
 10. DATASIKKERHED
 11. ÆNDRINGER AF DENNE POLITIK

Tata Communications respekterer dit privatliv og er forpligtet til at sikre, at passende beskyttelse er på plads til dine personoplysninger. Vi søger at overholde al gældende lovgivning vedrørende beskyttelse, sikkerhed og fortrolighed af personoplysninger. I denne fortrolighedspolitik (“politikken”) beskriver vi, hvordan vi indsamler, bruger, videregiver og beskytter personoplysninger. Vi beskriver også de rettigheder, som du måtte have i forbindelse med dine  personoplysninger, der opbevares af os. Politikken vedrører dine personoplysninger, som vi kan behandle gennem din brug af Wi-Fi-hotspottet, bilforbindelsen og/eller (e)SIM-tjenester, der er tilgængelige i dit Jaguar Land Rover (“JLR”) køretøj (“Tjenesterne”).

Denne politik leveres i et lagdelt format, så du kan klikke videre til de specifikke områder, der er angivet nedenfor, som kan være af størst interesse for dig.

 1. TATA-KOMMUNIKATION OG DIT PRIVATLIV
  1. Det er vigtigt for os at beskytte dit privatliv, og det er et ansvar, som vi tager meget alvorligt
  2. Hvem er vi? Tata Communications (Netherlands) B.V. er den dataansvarlige for og ansvarlig for tjenesterne.  Henvisninger til “vi”, “vores” eller “os” i denne politik henviser til denne virksomhed, som er ansvarlig for behandling, indsamling og opbevaring af dine personoplysninger.
  3. Yderligere oplysninger om vores datapraksis for personoplysninger kan gives i kontraktmæssige aftaler, supplerende  erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger eller meddelelser, der er givet til dig før eller på tidspunktet for indsamlingen af dine personoplysninger.
  4. Din brug af vores Tjenester og enhver tvist ifm. fortrolighed er underlagt denne Politik, vores Servicebetingelser (som er inkorporeret ved henvisning til denne Politik) og enhver skriftlig kontrakt om tjenester mellem dig og os eller enhver person, der giver dig adgang til vores Tjenester.  
 2. SÅDAN KONTAKTER DU OS
 3. Hvis du har spørgsmål om denne politik og vores databeskyttelsespraksis eller for at udøve eventuelle rettigheder, som du måtte have i forbindelse med dine personoplysninger i henhold til gældende lovgivning, kan du bruge vores selvbetjeningsportal, der er til rådighed here.

  Vores postadresse for alle spørgsmål er:

  Tata Communications (UK) Limited Legal Compliance – Data Protection and Privacy
  Vintners Place
    68 Upper Thames Street
  London, EC4V3BJ
  Storbritannien

  For Tyskland, Singapore og Indien kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (“DPO”) ved at bruge vores DPO-kontaktformular, som er til rådighed here.

 4. OPLYSNINGER, VI INDSAMLER OM DIG, OG HVORDAN VI INDSAMLER DEM
  1. Vi kan indsamle eller modtage forskellige typer personoplysninger fra JLR baseret på din brug af vores tjenester.  Følgende er en oversigt over de kategorier af oplysninger, som vi kan indsamle eller modtage:
   1. Kontooplysninger:
    1. Kontaktoplysninger, der giver os mulighed for at kommunikere med dig. Vi indhenter disse oplysninger, når du bestiller eller tilmelder dig til at modtage nogen af vores Tjenester. Vi indsamler eller modtager oplysninger fra dig, når du tilmelder dig vores tjenester, opretter en onlinekonto, foretager et køb, anmoder om oplysninger eller ringer tilbage, sender en teknisk, kunde- eller faktureringssupportanmodning, deltager i en konkurrence eller undersøgelse, giver os feedback eller på anden måde kontakter os. Den type oplysninger, som vi indsamler, afhænger af din interaktion med os eller JLR, men kan omfatte dit navn, adresse, telefonnummer (firma eller personligt), e-mailadresse, postadresse (firma eller privatadresse), fødselsdato, enheds-/køretøjets identifikationsnummer, dato for tjenestens begyndelse og eventuelle andre relevante oplysninger såsom bevis på id eller bopæl. Din tilvejebringelse af sådanne oplysninger er betinget af, at vi indgår en kontrakt med dig.
    2. Faktureringsoplysninger relateret til dit kommercielle og finansielle forhold, såsom de tjenester, som vi leverer til dig, de telefonnumre, du ringer til, sms'er, din internetbrug, tidsstempler eller andre metadata om din brug af vores tjeneste, din betalingshistorik, din kredithistorik, dine kreditkortnumre, dit CPR-nummer (hvor tilladt ved lov), sikkerhedskoder og din servicehistorik.
   2. Tekniske og brugsoplysninger relateret til de tjenester, som vi leverer til dig, herunder oplysninger om, hvordan du bruger vores tjenester. Nogle eksempler omfatter:
    1. Udstyrsdata: Oplysninger, der vedrører og identificerer udstyret på vores netværk, som du kan bruge eller kommunikere med. Oplysninger kan omfatte udstyrstype, enhedsidentifikatorer, enhedsstatus, serienumre, indstillinger, konfiguration og softwaretype.
    2. Netværksydeevne og brug: Oplysninger om betjeningen af det udstyr, de tjenester og applikationer, som du bruger på vores netværk. Eksempler på dette kan omfatte placering af trådløse enheder (til roaming-formål) og type, hvor der blev foretaget et nødopkald eller en nødopkaldsassistance fra og til: dens dato, tid, varighed og omkostninger, taleminutter, opkaldsoptegnelser og båndbredde.  Vi indsamler også oplysninger såsom transmissionsrater og forsinkelser, data forbundet med fjernmonitoreringstjenester og sikkerhedsegenskaber, og oplysninger om din brug af vores forbundne voiceover-tjenester (Voip) (herunder tjenester købt offline).
  2. Vi kan indsamle ovenstående personoplysninger i forbindelse med levering af Tjenester til dig eller til en person, der har givet dig adgang til vores Tjenester. Vi kan indhente disse oplysninger på flere måder, f.eks.:
   1. direkte fra dig: for eksempel, når du afgiver dine oplysninger for at abonnere på vores tjenester eller kontakte os for en teknisk forespørgsel.  
   2. automatisk: når personoplysninger genereres gennem din brug af vores Tjenester.
   3. fra tredjepartskilder: Vi  indsamler nogle gange ovenstående kategorier af personoplysninger om dig fra betroede tredjeparter i forbindelse med tjenester, som vi leverer til dig eller foreslår at tilvejebringe til dig, hvor det er relevant, og i det omfang vi har et berettiget grundlag til at gøre det. Disse omfatter JLR som din bilproducent, KYC/svindelforebyggelsesbureauer, virksomhedsregistre, kreditkontrol og KYC-reference/vetting-bureauer og forbundne netværksudbydere. 
 5. HVORDAN BRUGER VI DE PERSONOPLYSNINGER, VI INDSAMLER?
  1. Vi har beskrevet nogle af de måder, hvorpå vi behandler personoplysninger nedenfor:
   1. Giver dig adgang til tjenesterne: Administrerer din ansøgning og bestemme din berettigelse til at få adgang til vores tjenester. Dette omfatter handling vedrørende ulovlige aktiviteter, KYC/svig, trusler mod vores ejendom eller personale og overtrædelser af vores servicevilkår og/eller gældende lovgivning samt for at opfylde vores juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser.
   2. Levering af de anmodede tjenester: Dette omfatter kommunikation med dig og levering af de anmodede tjenester.
   3. Administrere konti og hjælpe dig med at administrere din konto: Dette omfatter at kommunikere med dig om din brug af vores tjenester, svare på dine henvendelser, tilvejebringe eventuelle oplysninger, som du anmoder om, ydelse af teknisk support og kundeservice.
   4. Behandling af betalinger og fakturering: Opnå og behandle betalinger, dette omfatter indgriben mod bedrageriske aktiviteter og overholdelse af vores juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser. 
   5. Beskyttelse af integriteten af vores netværk: Holde tingene sikre, beskyttelse af dine personoplysninger mod tab, skade, tyveri eller uautoriseret adgang, forebyggelse af kriminalitet og svindel, retsforfølgelse og beskyttelse af national sikkerhed.
   6. Administration af vores netværk: Administrere vores netværk og din brug af vores netværk. Dette omfatter styring af de strømme af data, der går gennem vores netværk for at sikre, at du får den bedst mulige kvalitet. 
   7. Forskning og udvikling af vores tjenester: Forbedre vores (og tredjepartspartneres) tjenester og udvikle nye ved hjælp af statistikker om brugen af vores tjenester. 
   8. Markedsføringsrelaterede aktiviteter: Sende dig oplysninger om vores tjenester, medmindre du beder os om ikke at gøre det. Hvor vi er forpligtede til at indhente dit samtykke til disse aktiviteter, har du til enhver tid ret til at trække et sådant samtykke tilbage ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der er angivet i denne politik. 
   9. Overholdelse af lovkrav: Indsamle og opbevare data om dig, hvor dette er påkrævet i henhold til gældende lovgivning, f.eks. identifikationsdata.
   10. Besvare forespørgsel fra relevante  myndigheder og myndighedskrav: Vi kan bruge dine personoplysninger til at svare på anmodninger fra retshåndhævende myndigheder eller andre offentlige myndigheder. Dette kan kræve, at vi videregiver dine kontaktoplysninger og/eller oplysninger om din brug af vores tjenester til sådanne myndigheder eller til at blokere, skærpe eller på anden måde forstyrre din brug af vores tjenester og eventuelle personoplysninger, der genereres af brugen.
 6. HVAD ER BEGRUNDELSEN FOR DENNE ANVENDELSE?
  1. I EU vil vores begrundelse (eller retsgrundlag) for behandling af dine personoplysninger variere afhængigt af selve oplysningerne, vores forhold til emnet for personoplysningerne, den service, der leveres, de specifikke juridiske og lovmæssige krav i det land, hvor tjenesterne leveres, eller de personoplysninger, der behandles samt mange andre faktorer.  Med forbehold for ændringer i specifikke lande er retsgrundlaget for behandlingen følgende:
   1. For at indgå i transaktioner med dig, leverandører og forretningspartnere, for at kommunikere med dig og for at behandle betalinger og for at give dig adgang til tjenesterne, skal vi behandle oplysninger om dig som nødvendigt for at indgå eller udføre en kontrakt med dig.
   2. Vi behandler personoplysninger til markedsførings- og salgsaktiviteter baseret på dit samtykke hvor det er påkrævet, og ligeledes angivet på vores websteder, eller på det tidspunkt, hvor dine personoplysninger indsamles, eller yderligere til vores legitime interesse til at markedsføre og promovere vores produkter og tjenester eller til at forbedre eller udvikle dem. 
   3. Vi stoler på vores legitime interesser til at behandle oplysninger med henblik på at analysere, udvikle, forbedre og optimere vores tjenester og opretholde sikkerheden og integriteten af vores netværk og systemer. Vi har også en legitim interesse i at bruge dine personoplysninger i forbindelse med juridiske krav, overholdelse, lovgivningsmæssige og undersøgelsesmæssige formål efter behov. 
   4. Fordi gældende love (herunder telekommunikationslove), bestemmelser eller offentlighedens interesse kræver, det af os, f.eks. for at overholde juridiske processer, retshåndhævende myndigheder eller tilsynsmyndigheder eller for at hjælpe med forebyggelse, afsløring eller retsforfølgelse af kriminalitet.
   5. Hvis du har anmodet om oplysninger, vil vi muligvis ikke være i stand til at levere visse tjenester eller funktioner til dig.  
  2. Påberåber os vores legitime interesser: Vi har foretaget balancetest for al den databehandling, vi udfører på grundlag af vores legitime interesser, som vi har beskrevet ovenfor.  Du kan få oplysninger om enhver af vores afvejningstest ved at kontakte os ved hjælp af de oplysninger, der er angivet i denne politik.
  3. I alle andre lande (undtagen i EU eller i jurisdiktioner, hvor lignende EU-krav om smag eksisterer), vil vores begrundelse for behandling af dine personoplysninger være baseret på dit samtykke og accept af servicevilkårene og denne politik.
 7. HVORNÅR DELER VI DE PERSONOPLYSNINGER, VI INDSAMLER
  1. Forudsat at du indhenter dit samtykke som påkrævet i nogle retskredse, kan vi dele eller videregive dine personoplysninger efter behov til de formål, der er beskrevet ovenfor, og som yderligere beskrevet nedenfor:
   1. Associerede selskaber. Vi kan videregive de oplysninger, vi indsamler fra dig, til vores associerede selskaber. Hvor tilladt ved lov og med dit samtykke, hvor det kræves, kan vores associerede selskaber bruge dine oplysninger til de formål, der er angivet i dette dokument, herunder markedsføring af deres produkter og tjenester til dig.  Ved behandling af dine personoplysninger følger vores associerede selskaber praksis i mindst lige så høj grad som dem, der er beskrevet i denne politik.   En liste over vores associerede selskaber er tilgængelig here.
   2. Integration af vores tjenester.  Vores tjenester tilbydes via JLR. Derfor skal vi dele dine personoplysninger med dem for at hjælpe os med at levere tjenesterne til dig. Vi kan også dele dine personoplysninger med virksomheder, der er systemintegratorer, JLR-forhandlere, netværkspartnere, for at levere tjenesterne til dig.
   3. Tredjepartstjenesteudbydere. Vi ansætter andre virksomheder og enkeltpersoner til at udføre funktioner, der er nødvendige for levering af tjenesterne eller til de formål, der er beskrevet ovenfor. Eksempler omfatter: afsendelse af kommunikation, behandling af betalinger, vurdering af kredit- og overholdelsesrisici for at give dig adgang til vores tjenester, analysere data, udføre kunderelationsstyring og engagere netværkspartnere, kontrahenter eller agenter, som udfører funktioner på vores vegne.   Disse tredjeparter omfatter andre transportører eller udbydere, som vi kan videregive personoplysninger til, hvor det er nødvendigt for at levere vores tjenester eller opfylde dine anmodninger eller ordrer, service/ordreopfyldelse, kundeservice og effektuering af betaling bl.a.   Disse tredjepartstjenesteudbydere har adgang til personoplysninger, der er nødvendige for at udføre deres funktioner, men må ikke bruge dem til andre formål, hvor de behandler dine personoplysninger på vores vegne.  Når vi deler personoplysninger med tredjeparter, tager vi skridt til at sikre, at tredjepartskontrakter indeholder passende beskyttelse af dine personoplysninger.
   4. Virksomhedsoverførsler. Hvis vi erhverves af eller fusionerer med en anden virksomhed, eller hvis det er væsentligt, at alle vores aktiver overføres til et andet selskab (som kan forekomme som en del af en konkursbegæring), kan vi overføre dine personoplysninger til den anden virksomhed. Vi kan også være nødt til at videregive dine personoplysninger før en sådan optagelse eller fusion, for eksempel til vores rådgivere og eventuel potentiel købers rådgiver. 
   5. Juridisk beskyttelse og som svar på juridisk proces.  Vi kan videregive de oplysninger, som vi indsamler fra dig, til at (i) overholde gældende lov, retssager, retskendelser eller andre juridiske krav, eller (ii) når vi i god tro mener, at videregivelse er nødvendig for at beskytte vores rettigheder, beskytte din sikkerhed eller andres sikkerhed, undersøge svig eller svare på offentlige anmodninger, herunder offentlige myndigheder uden for dit bopælsland, til nationale sikkerheds- og/eller retshåndhævelsesformål. Som nævnt ovenfor kan de personoplysninger, som vi indsamler fra dig, blive delt med offentlige myndigheder eller retshåndhævende myndigheder til ovenstående formål, hvis vi i god tro mener, at vi er forpligtede til at gøre det, hvis der er tvingende årsager af offentlig interesse for os til at gøre det, eller hvis det er nødvendigt for den juridiske beskyttelse af vores kommercielle, økonomiske, juridiske, omdømmemæssige eller andre legitime interesser i overensstemmelse med gældende love. 
   6. Deling af aggregerede og anonymiserede oplysninger.  Vi kan bruge dine personoplysninger til at oprette aggregerede og anonymiserede oplysninger, som vi kan dele med tredjeparter.  Ingen kan identificere dig ud fra disse anonymiserede oplysninger.  Under andre omstændigheder kan vi pseudonymisere dine personoplysninger, før de deles med en tredjepart, så vi kan knytte dig til oplysningerne igen, når de er blevet behandlet og returneret til os.  Selvom tredjeparten ikke vil kunne identificere dig ud fra de pseudonymiserede oplysninger,  vil vi stadig kunne gøre det.  Vi behandler pseudonymiserede oplysninger, som om de var personoplysninger og sikrer det samme beskyttelsesniveau for dem, når vi deler dem med tredjeparter.
   7. Kun for relevante jurisdiktioner (f.eks. Japan eller Kina): Du giver hermed samtykke til, at vi deler dine oplysninger med tredjeparter eller kategorier af tredjeparter, der er angivet i denne klausul. 
 8. INTERNATIONAL OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER
  1. Forudsat at vi modtager dit samtykke som påkrævet i nogle retskredse, kan Tata Communications overføre personoplysninger på tværs af nationale grænser.   I dette tilfælde kan dine personoplysninger blive overført til og behandlet af andre Tata Communications-enheder og/eller ikke-relaterede tredjeparter.
  2. Alle Tata-kommunikationsenheder har underskrevet en intra-gruppeaftale, der gælder for overførsel af personoplysninger uden for EU eller til jurisdiktioner, som ikke yder passende beskyttelsesniveauer i henhold til gældende lovgivning.  En liste over vores datterselskaber og deres placering er tilgængelig here. Denne aftale er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser (og som derfor kontraktligt pålægger en standardbeskyttelse af de personoplysninger, der svarer til dem, der tilbydes inden for EU).   På den måde sikrer vi, at der er tilstrækkelige beskyttelsesforanstaltninger på plads til dine personoplysninger, når vi overfører dem til et af vores associerede selskaber, uanset hvor de befinder sig i verden.  Du kan rekvirere en kopi af disse klausuler ved at kontakte os.
  3. Når vi deler dine personoplysninger med tredjeparter, der ikke er relateret til Tata Communications Group, kræver vi, at alle sådanne tredjeparter respekterer sikkerheden af disse personoplysninger og til at behandle dem i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove.  [Kun for Indien: Vi sikrer os også, at det samme niveau af databeskyttelse overholdes af de tredjeparter, som leveres til dig af os.] Hvor vi ansætter tredjepartstjenesteudbydere til at behandle dine personoplysninger på vores vegne, tillader vi dem ikke at bruge disse personoplysninger til deres egne formål og giver dem kun tilladelse til at behandle dem til vores egne angivne formål og i overensstemmelse med vores instruktioner.  Når du påbegynder sådanne processorrelationer, vil vi sikre, at der er tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger på plads til dine personoplysninger ved hjælp af den dataoverførselsmekanisme, der er mest passende for personoplysningerne og de lande inden for eller til hvilke personoplysningerne kan overføres.  Hvor det er tilladt ved lov, kan denne mekanisme omfatte: brugen af EU-godkendte kontraktbestemmelser, sikre, at modtageren har implementeret EU-godkendte bindende virksomhedsregler, der regulerer overførsel  eller personoplysninger, eller (i USA) er Privacy Shield-certificeret (EU og Schweiz Privacy Shield), eller at bekræfte, at det land, hvor modtageren befinder sig, er blevet formelt bekræftet som tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger af EU.  
  4. Kun for relevante jurisdiktioner (f.eks. Mexico, Rusland, Kina og Argentina): Ved at bruge tjenesterne accepterer du udtrykkeligt overførslen af personoplysninger til tredjelande, hvor dette kræver dit samtykke.
 9. HVILKE RETTIGHEDER HAR JEG I RELATION TIL MINE PERSONOPLYSNINGER?
  1. I henhold til lovgivningen i mange lande har du visse rettigheder i forhold til dine personoplysninger, der opbevares af os, og vi respekterer og overholder disse rettigheder.  Sådanne rettigheder kan omfatte rettighederne til: anmode os om at bekræfte, at vi behandler dine personoplysninger, anmode os om en kopi af dine personoplysninger (herunder oplysninger om hvem vi deler dine oplysninger med); til at redigere, slette eller begrænse (stoppe eventuel aktiv) behandling af dine personoplysninger, til at begrænse brug og offentliggørelse af dine personoplysninger, og til at anmode os om at dele (port) dine personoplysninger til en anden person, såsom en anden udbyder af telekommunikationstjenester (hvor denne ret er omfattet af gældende lov).
  2. I visse lande kan du desuden gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger under visse omstændigheder (især hvor vi ikke behøver at behandle oplysningerne for at opfylde et kontraktligt eller andet juridisk krav, eller hvor vi bruger oplysningerne til direkte markedsføring).   Hvor det er relevant, kan du også tilbagetrække dette samtykke, du har givet os til at behandle dine personoplysninger og anmode om oplysninger om konsekvenserne af ikke at give et sådant samtykke.
  3. Disse rettigheder kan være begrænsede, for eksempel hvis opfyldelse af din anmodning ville afsløre personoplysninger om en anden person, hvor de ville krænke en tredjeparts rettigheder (herunder vores rettigheder), eller hvis du anmoder os om at slette oplysninger, som vi er pålagt ved lov at beholde eller have overbevisende legitime interesser i at holde
  4. For at udøve enhver af disse rettigheder, for at indberette eventuelle bekymringer om vores databeskyttelsespraksisser eller for at indhente andre oplysninger, kan du kontakte os, se vores kontaktoplysninger ovenfor.  Kun for Australien:  Vi vil overveje din kommunikation omhyggeligt og vil svare dig inden for 30 dage efter din kommunikation med os.  
  5. Hvis du har uløste problemer, kan du have ret til at klage til din relevante nationale databeskyttelsesmyndighed.  Kontakt os venligst, inden du indgiver en sådan klage, da vi vil sætte pris på muligheden for at undersøge og behandle dine bekymringer først.  
 10. HVOR LÆNGE OPBEVARER I MINE PERSONOPLYSNINGER
  1. Vi opbevarer personoplysninger så længe og/eller ikke længere, end vi har tilladelse til at gøre i henhold til gældende lov, regulativ, skatte- eller regnskabspraksis eller vilkårene for eventuelle statslige telecoms-licenser, som vi kan være underlagt.  Vi sletter eller anonymiserer også personoplysninger i overensstemmelse med eventuelle forpligtelser, som vi måtte være underlagt.
  2. Hvor maksimale eller minimale dataopbevaringsperioder ikke er angivet på anden måde, fastsætter vi en passende opbevaringsperiode for personoplysningerne ved at overveje: mængden, arten og følsomheden af de personoplysninger, der er indeholdt i optegnelserne,  den potentielle risiko for skade fra uautoriseret brug eller videregivelse af personoplysninger, de formål, hvortil vi behandler personoplysningerne, og hvorvidt vi kan være i stand til at opnå disse formål via andre midler.
  3. Kun for Kina: dine personoplysninger kan opbevares i lande, hvor vi overfører personoplysninger iht. paragraf 7 ovenfor.  
 11. DATASIKKERHED
  1. Vi vil gøre alt hvad der er rimelig muligt for at opretholde sikkerheden af alle dine personoplysninger og beskytte sådanne personoplysninger mod misbrug, interferens og tab og mod uautoriseret indsamling, kopiering, adgang, ændring eller videregivelse.
  2. Vi har indført rimelige kontroller (herunder fysiske, teknologiske og administrative foranstaltninger), der er beregnet til at hjælpe med at beskytte de personoplysninger, som vi indsamler via webstederne. Ingen sikkerhedsforanstaltninger er dog perfekte, og derfor kan vi ikke garantere dig, at personoplysninger, som vi indsamler, aldrig vil blive tilgået eller brugt på en uautoriseret måde, som kan ske på grund af omstændigheder uden for vores rimelige kontrol. Vi har indført procedurer til at håndtere et formodet brud på persondatasikkerheden, og vi underretter dig og enhver relevant tilsynsmyndighed om et brud, hvor vi er juridisk forpligtede til at gøre det.
  3. De foranstaltninger, vi har indført for at sikre dine personoplysninger, er som følger:
   1. Fysiske foranstaltninger, herunder: begrænset adgang til computercentre og datalagringsfaciliteter; 
   2. Administrative foranstaltninger, herunder: udførelse af intern datasikkerhedsplan og periodiske uddannelsessessioner for personale;
   3. Teknologiske foranstaltninger, herunder: kontrol af adgang til behandling af personoplysninger og installation af adgangskontrolsystem og sikkerhedsprogrammer;
   4. Al adgang til systemkomponenter og personoplysninger er begrænset til de personer, der har et forretningsmæssigt behov;
   5. Adgangsrettigheder for individuelle brugere skal begrænses til de mindste rettigheder, der er nødvendige for at udføre jobbet. De skal være baseret på jobklassificering og -funktion;
   6.  Alle adgangsprivilegier skal godkendes af autoriserede parter, der specificerer de nødvendige rettigheder, før der gives adgang; og
   7. Alle brugere skal tildeles en unik identifikation, før de tillades adgang til systemkomponenter, personoplysninger eller andre følsomme data. Derudover skal alle brugere godkendes med en adgangskode som minimum.
 12. ÆNDRINGER AF DENNE POLITIK

  For at sikre, at du altid er klar over, hvordan vi bruger dine personoplysninger, vil vi til enhver tid opdatere online-versionen af denne politik for at afspejle eventuelle ændringer i vores brug af dine personoplysninger. Vi kan også foretage ændringer for at overholde ændringer i gældende lov eller lovmæssige krav. Hvor det er praktisk muligt, vil vi underrette dig på andre måder, før ændringer i væsentlig grad påvirker dig, såsom ved at opslå en meddelelse på vores websteder eller sende dig en meddelelse. I det omfang det kræves af gældende love, indhenter vi dit samtykke, før vi implementerer sådanne ændringer. Vi opfordrer dig imidlertid til at gennemgå denne politik regelmæssigt for at blive informeret om eventuelle ændringer i, hvordan vi bruger dine personoplysninger.