OCHRONA PRYWATNOŚCI – NASZE ZOBOWIĄZANIE

 1. KOMUNIKATY TATA A TWOJA PRYWATNOŚĆ
 2. KONTAKT Z NAMI
 3. GROMADZONE PRZEZ NAS INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU ORAZ SPOSÓB ICH GROMADZENIA
 4. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY GROMADZONE PRZEZ NAS DANE OSOBOWE?
 5. JAKIE JEST UZASADNIENIE TEGO UŻYCIA?
 6. KIEDY UDOSTĘPNIAMY GROMADZONE DANE OSOBOWE
 7. MIĘDZYNARODOWY TRANSFER DANYCH OSOBOWYCH
 8. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ MI W ODNIESIENIU DO MOICH DANYCH OSOBOWYCH?
 9. JAK DŁUGO BĘDĄ PRZECHOWYWANE MOJE DANE OSOBOWE
 10. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
 11. ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE

Firma Tata Communications szanuje Twoją prywatność i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie zabezpieczenie Twoich danych osobowych. Staramy się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony, bezpieczeństwa i poufności danych osobowych. W niniejszej Polityce prywatności („Polityka”) opisujemy, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, ujawniamy i chronimy dane osobowe. Określamy również prawa, jakie mogą Ci przysługiwać w odniesieniu do  swoich danych osobowych przechowywanych przez nas. Polityka odnosi się do Twoich danych osobowych, które możemy przetwarzać za pośrednictwem hotspotu Wi-Fi, łączności samochodowej i/lub usług (e)SIM dostępnych w Twoim pojeździe Jaguar Land Rover („JLR”) („Usługi”).

Niniejsza Polityka jest przedstawiona w formacie warstwowym, aby, klikając, można było przejść do określonych obszarów znajdujących się poniżej, które mogą być dla Ciebie szczególnie interesujące.

 1. KOMUNIKATY TATA A TWOJA PRYWATNOŚĆ
  1. Ochrona prywatności jest dla nas ważna i stanowi obowiązek, które traktujemy bardzo poważnie
  2. Kim jesteśmy? Tata Communications (Holandia) B.V. jest administratorem i odpowiada za Usługi.  Odniesienia typu „my”, „naszego” lub „nas” w niniejszej Polityce odnoszą się do tej firmy, która jest odpowiedzialna za przetwarzanie, gromadzenie i przechowywanie Twoich danych osobowych.
  3. Dodatkowe informacje dotyczące naszych praktyk w zakresie danych osobowych mogą być zawarte w umowach prawnych, uzupełniających oświadczeniach o ochronie prywatności lub powiadomieniach przekazanych użytkownikowi przed lub w  momencie gromadzenia danych osobowych.
  4. Korzystanie z naszych Usług oraz wszelkie spory dotyczące prywatności podlegają niniejszej Polityce, naszym Warunkom świadczenia usług (które są włączone przez odniesienie do niniejszej Polityki) oraz wszelkim pisemnym umowom na usługi pomiędzy użytkownikiem a nami lub jakąkolwiek osobą, która zapewnia Użytkownikowi dostęp do naszych Usług.  
 2. KONTAKT Z NAMI
 3. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki i naszych praktyk ochrony danych lub w celu zrealizowania praw, jakie mogą przysługiwać Użytkownikowi w związku z jego danymi osobowymi zgodnie z obowiązującym prawem, można skorzystać z naszego portalu samoobsługowego dostępnego tutaj.

  Nasz adres pocztowy w przypadku pytań to:

  Tata Communications (Wielka Brytania) Limited Zgodność z przepisami – ochrona danych i prywatność
  Vintners Place
    68 Upper Thames Street
  London, EC4V3BJ
  Wielka Brytania

  W Niemczech, Singapurze i Indiach można skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych („DPO”), korzystając z formularza kontaktowego DPO dostępnego tutaj.

 4. GROMADZONE PRZEZ NAS INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU ORAZ SPOSÓB ICH GROMADZENIA
  1. Możemy gromadzić lub otrzymywać od JLR różne rodzaje danych osobowych na podstawie korzystania z naszych Usług.  Poniżej przedstawiono przegląd kategorii informacji, które możemy gromadzić lub otrzymywać:
   1. Informacje o koncie:
    1. Dane kontaktowe umożliwiające nam komunikację z Użytkownikiem. Uzyskujemy te informacje podczas składania zamówienia lub rejestracji w celu skorzystania z naszych Usług. Gromadzimy lub odbieramy informacje od Użytkownika po jego zarejestrowaniu się w naszych Usługach, utworzeniu konta internetowego, dokonaniu zakupu, prośbie o podanie szczegółów lub oddzwonienie, przesłaniu wniosku dotyczącego pomocy technicznej, obsługi klienta lub wsparcia przy rozliczeniach, wzięciu udziału w konkursie lub ankiecie, przekazaniu nam opinii oraz skontaktowaniu się z nami. Rodzaj gromadzonych przez nas informacji zależy od Twojej interakcji z nami lub JLR, ale może obejmować Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu (służbowy lub osobisty), adres e-mail, adres pocztowy/rozliczeniowy (firmowy lub prywatny), datę uruchomienia usługi oraz inne istotne informacje, takie jak dowód tożsamości lub zamieszkania. Przekazanie tego typu danych przez Ciebie jest dla nas warunkiem zawarcia umowy z Tobą.
    2. Informacje rozliczeniowe związane z Twoją relacją handlową i finansową, takie jak świadczone przez nas usługi, numery telefonów, pod które dzwonisz i wysyłasz SMS-y, korzystanie przez Ciebie z Internetu, znaczniki czasowe lub inne metadane związane z korzystaniem przez Ciebie z naszej usługi, Twoja historia płatności, numery kart kredytowych, numer ubezpieczenia społecznego (w przypadku, gdy zezwala na to prawo), kody bezpieczeństwa i historia usług.
   2. Informacje techniczne i dotyczące użytkowania odnoszące się do świadczonych przez nas Usług, w tym informacje dotyczące sposobu korzystania przez Ciebie z naszych Usług. Przykłady obejmują:
    1. Dane sprzętu: Informacje, które odnoszą się do sprzętu i identyfikują go w naszych sieciach, z których użytkownik może korzystać lub komunikować się. Informacje mogą obejmować takie dane jak typ sprzętu, identyfikatory urządzenia, stan urządzenia, numery seryjne, ustawienia, konfiguracja i typ oprogramowania.
    2. Wydajność i użytkowanie sieci: Informacje dotyczące korzystania ze sprzętu, usług i aplikacji, których używasz w naszych sieciach. Przykładem może być lokalizacja i typ urządzenia bezprzewodowego (do celów roamingu), w przypadku gdy wykonaliśmy/wykonano do nas połączenie dotyczące pomocy w nagłych wypadkach lub awariach, a także: jego data, godzina, czas trwania i koszt, wykorzystana liczba minut na rozmowy, rejestry połączeń, wykorzystana przepustowość łącza.  Gromadzimy również informacje dotyczące szybkości transmisji i opóźnień, dane związane z usługami zdalnego monitorowania i charakterystyki zabezpieczeń oraz informacje o korzystaniu przez użytkownika z naszych połączonych usług telefonii internetowej (VoiP) (w tym usług zakupionych offline).
  2. Możemy gromadzić powyższe dane osobowe w trakcie świadczenia Usług Użytkownikowi lub osobie, która zapewniła Użytkownikowi dostęp do naszych Usług. Możemy uzyskać te informacje na wiele sposobów, na przykład:
   1. bezpośrednio od Użytkownika: na przykład, gdy poda swoje dane w celu subskrypcji naszych Usług lub skontaktowania się z nami w sprawie zapytania technicznego.  
   2. automatycznie: gdy dane osobowe są generowane poprzez korzystanie z naszych Usług.
   3. ze źródeł zewnętrznych:  czasami gromadzimy powyższe kategorie danych osobowych użytkownika od zaufanych stron trzecich w związku z Usługami, które zapewniamy użytkownikowi lub proponujemy, w stosownych przypadkach i w zakresie, w jakim mamy uzasadnione podstawy do tego. Należą do nich: JLR jako producent pojazdu, agencje KYC/ds. zapobiegania oszustwom, katalogi biznesowe, biura informacji gospodarczej / weryfikacji kredytowej (KYC) oraz dostawcy sieci połączonych. 
 5. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY GROMADZONE PRZEZ NAS DANE OSOBOWE?
  1. Poniżej przedstawiono kilka sposobów przetwarzania danych osobowych:
   1. Zapewnianie dostępu do Usług: Zarządzanie Twoim zgłoszeniem i określenie, czy masz prawo do uzyskania dostępu do naszych Usług. Obejmuje to podejmowanie działań związanych z nielegalnymi czynnościami, KYC/oszustwami, zagrożeniami dla naszego mienia lub personelu oraz naruszeniem naszych Warunków świadczenia usług i/lub obowiązującego prawa, a także w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych.
   2. Świadczenie zamówionych Usług: Obejmuje to komunikację z Użytkownikiem i świadczenie wymaganych Usług.
   3. Zarządzanie kontami i pomoc w zarządzaniu kontem Użytkownika: Obejmuje to komunikację z użytkownikiem w sprawie korzystania z naszych Usług, odpowiadanie na zapytania, udzielanie wszelkich informacji, o które prosił Użytkownik, reagowanie na zgłoszenia dotyczące wsparcia technicznego i zapewnianie obsługi klienta.
   4. Przetwarzanie płatności i fakturowanie: Uzyskiwanie i przetwarzanie płatności, w tym podejmowanie działań przeciwko oszustwom i przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych. 
   5. Ochrona integralności naszej sieci: Dbanie o bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych Użytkownika przed ich utratą, uszkodzeniem, kradzieżą lub nieuprawnionym dostępem, zapobieganie przestępstwom i oszustwom, ściganie przestępców i zapewnianie bezpieczeństwa narodowego.
   6. Zarządzanie naszą siecią: Zarządzanie siecią i używaniem naszej sieci. Obejmuje to zarządzanie przepływem danych przez naszą sieć, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość Usługi. 
   7. Badania i rozwój naszych Usług: Ulepszenie usług naszych (i partnerów zewnętrznych) oraz opracowanie nowych, z pomocą statystyk dotyczących korzystania z naszych Usług. 
   8. Działania związane z marketingiem: Przesyłanie Użytkownikowi informacji o naszych Usługach, o ile nie zostaniemy poinstruowani, aby tego zaprzestać. W przypadku gdy wymagane jest uzyskanie zgody na te działania, Użytkownik ma prawo wycofać taką zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych określonych w niniejszej Polityce. 
   9. Zgodność z wymogami prawnymi: Gromadzenie i przechowywanie danych o użytkowniku, jeśli jest to wymagane na mocy obowiązującego prawa, na przykład danych identyfikacyjnych.
   10. Reagowanie na żądania odpowiednich władz i wymogi regulacyjne: Możemy wykorzystywać dane osobowe  użytkownika w celu odpowiedzi na prośby organów ścigania lub innych organów publicznych. Może to wymagać od nas ujawnienia danych kontaktowych Użytkownika i/lub informacji dotyczących korzystania przez Użytkownika z naszych Usług do takich organów lub zablokowania, przechwytywania lub w inny sposób zakłócania korzystania przez Użytkownika z naszych Usług oraz danych osobowych wygenerowanych przez takie wykorzystanie.
 6. JAKIE JEST UZASADNIENIE TEGO UŻYCIA?
  1. W UE nasze uzasadnienie (lub podstawa prawna) dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych będzie się różnić w zależności od samej informacji, naszego związku z tematem danych osobowych, świadczonej Usługi, konkretnych wymogów prawnych i regulacyjnych kraju, w którym świadczone są Usługi lub przetwarzane dane osobowe, lub wielu innych czynników.  Z zastrzeżeniem zmian w poszczególnych krajach podstawy prawne przetwarzania są następujące:
   1. Aby angażować się w transakcje z Tobą, dostawcami i partnerami biznesowymi, komunikować się z Tobą i przetwarzać płatności oraz zapewnić Ci dostęp do Usług, musimy przetwarzać informacje o Tobie konieczne do zawarcia lub wykonania umowy.
   2. Przetwarzamy dane osobowe w celach marketingowych i sprzedażowych na podstawie Twojej zgody, jeśli jest wymagana i zakomunikowana w naszych witrynach lub w momencie gromadzenia danych osobowych lub w dalszym zakresie w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów aby oferować i promować nasze produkty i usługi, a także ulepszać lub rozwijać je. 
   3. Opieramy się na naszych uzasadnionych interesach, przetwarzając informacje w celu analizy, rozwijania, ulepszania i optymalizacji naszych Usług oraz zapewnienia bezpieczeństwa i integralności naszej sieci i systemów. Mamy również uzasadniony interes w wykorzystywaniu Twoich danych osobowych w związku z roszczeniami prawnymi, zapewnieniem zgodności prawnej, regulacjami i celami dochodzeniowymi zależnie od potrzeby. 
   4. Ponieważ obowiązujące przepisy prawa (w tym przepisy telekomunikacyjne), regulacje lub interes publiczny wymagają od nas m.in. zapewnienia zgodności z procedurami prawnymi, wymogami organów ścigania lub organów regulacyjnych bądź udzielenia pomocy w zapobieganiu, wykrywaniu lub ściganiu sądowym za przestępstwo.
   5. W przypadku wstrzymania jakichkolwiek wymaganych informacji możemy nie być w stanie oferować pewnych usług lub funkcji.  
  2. Opieranie się na naszych uzasadnionych interesach: Przeprowadziliśmy testy równoważące dla wszystkich przetwarzanych danych  na podstawie naszych uzasadnionych interesów, które opisano powyżej. Informacje na temat naszych testów równoważących można uzyskać, kontaktując się z nami za pomocą danych przedstawionych w niniejszej Polityce.
  3. We wszystkich innych krajach (z wyjątkiem UE lub w jurysdykcjach, w których obowiązują wymagania podobne do wymogów UE), nasze uzasadnienie przetwarzania Twoich danych osobowych będzie oparte na Twojej zgodzie i zaakceptowaniu Warunków świadczenia usług oraz niniejszej Polityki.
 7. KIEDY UDOSTĘPNIAMY GROMADZONE DANE OSOBOWE
  1. Z zastrzeżeniem uzyskania przez użytkownika zgody w niektórych jurysdykcjach, możemy udostępnić lub ujawnić dane osobowe użytkownika w celach opisanych powyżej oraz szczegółowo poniżej:
   1. Jednostki stowarzyszone. Możemy ujawniać informacje, które gromadzimy od użytkownika do naszych jednostek stowarzyszonych. Jeśli jest to dozwolone przez prawo i za zgodą użytkownika, nasze jednostki stowarzyszone mogą wykorzystywać dane użytkownika w celach wskazanych w niniejszym dokumencie, w tym w zakresie marketingu produktów i usług.  W trakcie przetwarzania Twoich danych osobowych nasze jednostki stowarzyszone stosują praktyki zapewniające co najmniej taką samą ochronę, jak te opisane w niniejszej Polityce.   Lista naszych oddziałów jest dostępna tutaj.
   2. Integracja naszych usług.Nasze Usługi są oferowane przez JLR. Dlatego też będziemy musieli udostępniać dane osobowe Użytkownika tej firmie, aby uzyskać pomoc w świadczeniu Usług Użytkownikowi. Możemy również udostępniać Twoje dane osobowe firmom będącym integratorami systemów, sprzedawcami detalicznymi JLR oraz partnerami sieciowymi, aby świadczyć Usługi.
   3. Usługodawcy zewnętrzni.Zatrudniamy inne firmy i osoby do wykonywania funkcji niezbędnych do świadczenia Usług lub do celów opisanych powyżej. Przykłady obejmują: wysyłanie komunikatów, przetwarzanie płatności, ocenę ryzyka kredytowego i zgodności z przepisami w celu zapewnienia dostępu do naszych Usług, analizowanie danych, zarządzanie relacjami z klientami oraz angażowanie partnerów sieciowych, wykonawców lub agentów, którzy wykonują funkcje w naszym imieniu.  Te strony trzecie obejmują innych przewoźników lub dostawców, którym możemy ujawnić dane osobowe, w razie konieczności, aby m.in. świadczyć nasze Usługi lub realizować Twoje prośby i zamówienia, obsługę klienta, oraz płatności.   Ci zewnętrzni usługodawcy mają dostęp do danych osobowych niezbędnych do wykonywania swoich funkcji, ale nie mogą ich używać w innych celach w przypadku przetwarzania danych osobowych użytkownika w naszym imieniu.  Gdy udostępniamy dane osobowe stronom trzecim, podejmujemy kroki w celu zapewnienia, że umowy z podmiotami zewnętrznymi zawierają odpowiednie zabezpieczenia dla Twoich danych osobowych.
   4. Transfery biznesowe. Jeśli zostaniemy przejęci lub połączeni z inną firmą lub jeśli zasadniczo wszystkie nasze aktywa zostaną przeniesione do innej firmy (co może mieć miejsce w ramach postępowania upadłościowego), możemy przekazać dane osobowe użytkownika do innej firmy. Możemy również ujawniać dane osobowe użytkownika przed takim przejęciem lub połączeniem, na przykład naszym doradcom oraz doradcom potencjalnego nabywcy. 
   5. Ochrona prawna i odpowiedzi na proces prawny.Możemy ujawniać zgromadzone od Ciebie informacje w celu (i) przestrzegania obowiązującego prawa, spełnienia wymogów postępowania sądowego, nakazu sądowego lub innych wymogów prawnych lub (ii) gdy w dobrej wierze uznamy, że takie ujawnienie jest konieczne w celu ochrony naszych praw, zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi lub innym osobom, dochodzenia w sprawie nadużyć finansowych lub reakcji na wnioski ze strony władz, w tym instytucji rządowych poza krajem zamieszkania Użytkownika, dla zapewnienia bezpieczeństwa narodowego i/lub egzekwowania prawa. Jak wspomniano powyżej, dane osobowe, które gromadzimy od Państwa, mogą być przekazywane organom rządowym lub organom ścigania w celach sprecyzowanych powyżej, jeśli uznamy w dobrej wierze, że jesteśmy zobowiązani do tego, jeśli istnieją przekonujące argumenty związane z interesem publicznym, aby tak uczynić lub jeśli jest to wymagane w celu zapewnienia ochrony prawnej naszych interesów komercyjnych, finansowych, prawnych, związanych z reputacją lub innych uzasadnionych interesów w zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. 
   6. Udostępnianie informacji zagregowanych i zanonimizowanych.  Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu tworzenia zagregowanych i anonimowych informacji, które możemy udostępniać stronom trzecim.   Nikt nie może zidentyfikować Użytkownika na podstawie tych anonimowych informacji.  W innych okolicznościach możemy pseudonimizować dane osobowe Użytkownika przed udostępnieniem go osobom trzecim, abyśmy mogli ponownie powiązać Użytkownika z tymi informacjami po przetworzeniu i odesłaniu ich do nas.   Mimo że strona trzecia nie będzie w stanie zidentyfikować Użytkownika na podstawie pseudonimizowanych informacji, nadal będziemy w stanie uczynić to my.  Traktujemy  pseudonimizowane dane tak, jakby były danymi osobowymi, i zapewniamy taki sam poziom ochrony w przypadku udostępniania stronom trzecim.
   7. Tylko w przypadku odpowiednich jurysdykcji (np. Japonia lub Chiny): niniejszym Użytkownik wyraża zgodę na udostępnianie swoich danych stronom trzecim lub kategoriom stron trzecich wymienionym w niniejszej klauzuli. 
 8. MIĘDZYNARODOWY TRANSFER DANYCH OSOBOWYCH
  1. Z zastrzeżeniem konieczności uzyskania zgody w niektórych jurysdykcjach firma Tata Communications może przesyłać dane osobowe poza granice krajowe.   W tym celu dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane i przetwarzane przez inne podmioty Tata Communications i/lub niepowiązane strony trzecie.
  2. Wszystkie podmioty Tata Communications podpisały umowę wewnątrzgrupową dotyczącą przesyłania danych osobowych poza UE lub do jurysdykcji, które nie zapewniają odpowiedniej ochrony zgodnie z obowiązującym prawem.  Lista naszych jednostek stowarzyszonych i ich lokalizacji jest dostępna tutaj. Niniejsza umowa jest oparta na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej (a co za tym idzie, umownie nakłada standard ochrony danych osobowych równoważny ze standardem oferowanym w UE).  Dzięki temu zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych podczas przesyłania ich do jednej z naszych jednostek stowarzyszonych, gdziekolwiek znajdują się one na świecie.   Kopię tych klauzul można uzyskać, kontaktując się z nami.
  3. Gdy udostępniamy Twoje dane osobowe stronom trzecim niezwiązanym z Tata Communications Group, wymagamy od wszystkich stron trzecich poszanowania bezpieczeństwa tych danych osobowych i ich traktowania zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.  [Dotyczy tylko Indii: Zapewniamy również, że co najmniej w tym samym stopniu ochrona danych jest przestrzegana przez strony trzecie, jak w sposób zapewniany przez nas]. W sytuacjach, w których angażujemy zewnętrznych usługodawców do przetwarzania Twoich danych osobowych w naszym imieniu, nie zezwalamy im na wykorzystywanie tych danych osobowych do własnych celów i zgadzamy się na ich przetwarzanie wyłącznie do naszych określonych celów oraz zgodnie z naszymi instrukcjami.  Rozpoczynając takie relacje z podmiotem przetwarzającym dane, zapewnimy odpowiednie zabezpieczenia danych osobowych użytkownika za pomocą mechanizmu transferu danych najodpowiedniejszego do danych osobowych i krajów, wewnątrz lub do których dane osobowe mogą zostać przekazane.  Jeżeli jest to dozwolone prawem, mechanizm ten może obejmować: klauzule umowne zatwierdzone przez UE; zapewnienie, że odbiorca wdrożył Obowiązujące Zasady Korporacyjne zatwierdzone przez UE, dotyczące transferu lub danych osobowych; lub (w USA) certyfikat bezpieczeństwa (na mocy porozumienia w zakresie ochrony prywatności z UE i Szwajcarią); lub potwierdzenie, że kraj w którym  znajduje się odbiorca został oficjalnie uznany przez UE jako zapewniający odpowiednią ochronę danych osobowych.  
  4. Dotyczy tylko odpowiednich jurysdykcji (np. Meksyk, Rosja, Chiny i Argentyna): Korzystając z Usług, Użytkownik wyraźnie zgadza się na przekazywanie danych osobowych do państw trzecich, w przypadku których wymagana jest jego zgoda.
 9. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ MI W ODNIESIENIU DO MOICH DANYCH OSOBOWYCH?
  1. Zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w wielu krajach masz pewne prawa dotyczące swoich danych osobowych przechowywanych przez nas, a my respektujemy je i przestrzegamy ich.  Takie prawa mogą obejmować prawa do: żądania potwierdzenia, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, poproszenia nas o kopię swoich danych osobowych (w tym informacji dotyczących tego, komu udostępniamy dane użytkownika); do skorygowania, usunięcia lub ograniczenia (zatrzymania wszelkiego aktywnego) przetwarzania Twoich danych osobowych; do ograniczenia wykorzystania oraz ujawnienia Twoich danych osobowych; oraz poproszenia nas o udostępnienie (przeniesienie) Twoich danych osobowych innej osobie, np. innemu dostawcy usług telekomunikacyjnych (w przypadku, gdy to prawo jest zgodne z obowiązującymi przepisami).
  2. Ponadto w niektórych krajach można zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w niektórych okolicznościach (w szczególności w przypadkach, gdy nie musimy przetwarzać danych w celu spełnienia wymogów umownych lub innych wymogów prawnych lub w przypadku wykorzystywania danych do marketingu bezpośredniego).  Jeśli ma to zastosowanie, możesz również wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i zażądać informacji na temat konsekwencji nieudzielenia takiej zgody.
  3. Te prawa mogą być ograniczone, na przykład jeśli realizacja żądania spowodowałaby ujawnienie danych osobowych innej osoby, jeśli naruszałyby prawa strony trzeciej (w tym nasze prawa) lub jeśli użytkownik poprosi nas o usunięcie informacji, które jesteśmy prawnie zobowiązani do utrzymania lub posiadamy uzasadniony interes w zakresie ich utrzymania.
  4. Aby skorzystać z tych praw, zgłosić wątpliwości dotyczące naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności lub uzyskać inne informacje, możesz skontaktować się z nami; zob. nasze dane kontaktowe powyżej.  Dotyczy wyłącznie Australii: Uważnie  rozpatrzymy Twoją wiadomość i udzielimy Ci odpowiedzi w ciągu 30 dni od nawiązania przez Ciebie komunikacji z nami.  
  5. Jeśli masz nierozstrzygnięte obawy, możesz mieć prawo do złożenia skargi do odpowiedniego krajowego organu ochrony danych.   Prosimy o kontakt z nami przed złożeniem skargi, ponieważ będziemy wdzięczni za możliwość zbadania i zajęcia się zgłaszanymi przez Ciebie wątpliwościami.  
 10. JAK DŁUGO BĘDĄ PRZECHOWYWANE MOJE DANE OSOBOWE
  1. Przechowujemy dane osobowe tak długo i/lub nie dłużej, niż możemy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami, praktykami podatkowymi lub księgowymi, a także warunkami wszelkich telekomunikacyjnych licencji rządowych, którym możemy podlegać.  Dane osobowe usuwamy również lub anonimizujemy zgodnie z wszelkimi zobowiązaniami, którym możemy podlegać.
  2. W przypadku gdy nie określono w inny sposób maksymalnego lub minimalnego okresu przechowywania danych, określamy odpowiedni okres przechowywania danych osobowych poprzez uwzględnienie: ilości, charakteru i wrażliwości danych  osobowych zawartych w dokumentacji; potencjalnego ryzyka wystąpienia szkody wskutek nieautoryzowanego użycia danych osobowych; celów, w których przetwarzamy dane osobowe, oraz możliwości realizacji tych celów przez inne środki.
  3. Dotyczy tylko Chin: dane osobowe Użytkownika mogą być przechowywane w krajach, do których przesyłamy dane osobowe, zgodnie z punktem 7 powyżej.  
 11. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
  1. Dołożymy wszelkich starań, aby zachować bezpieczeństwo wszystkich Twoich danych osobowych oraz chronić takie dane osobowe przed niewłaściwym użyciem, naruszeniem i utratą oraz przed nieuprawnionym gromadzeniem, kopiowaniem, dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem.
  2. Wdrożyliśmy odpowiednie środki kontroli (w tym środki fizyczne, technologiczne i administracyjne) mające na celu zabezpieczenie danych osobowych gromadzonych przez nas za pośrednictwem stron. Żadne środki bezpieczeństwa nie są idealne, dlatego nie możemy zagwarantować, że gromadzone przez nas dane osobowe nigdy nie będą udostępniane ani wykorzystywane w nieautoryzowany sposób, co może nastąpić z powodu okoliczności poza naszą uzasadnioną kontrolą. Wdrożyliśmy procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, i powiadomimy Użytkownika i każdy odpowiedni organ regulacyjny o naruszeniu, w przypadku gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do tego.
  3. Środki, które wprowadziliśmy w celu zabezpieczenia Twoich danych osobowych, są następujące:
   1. środki fizyczne, w tym: ograniczony dostęp do centrów komputerowych i magazynów danych; 
   2. środki administracyjne, w tym: realizacja wewnętrznych planów bezpieczeństwa danych i okresowe sesje szkoleniowe dla personelu;
   3. środki technologiczne, w tym: kontrola dostępu do systemów przetwarzania danych osobowych i instalacja systemu kontroli dostępu oraz programów bezpieczeństwa;
   4. dostęp do elementów systemu i danych osobowych będzie ograniczony do osób, które mają potrzebę ich znajomości;
   5. uprawnienia dostępu dla poszczególnych użytkowników powinny być ograniczone do minimalnych uprawnień niezbędnych do wykonywania pracy. Będą one oparte na klasyfikacji i funkcjonalności stanowisk;
   6. wszystkie uprawnienia  dostępu muszą zostać zatwierdzone przez upoważnione podmioty określające wymagane uprawnienia przed przyznaniem dostępu; oraz
   7. wszystkim użytkownikom zostanie przypisany unikalny identyfikator, zanim będą mogli uzyskać dostęp do komponentów systemu, danych osobowych lub innych wrażliwych danych. Ponadto wszyscy użytkownicy muszą być uwierzytelnieni co najmniej za pomocą hasła.
 12. ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE

  Aby mieć pewność, że zawsze wiesz, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe użytkownika, okresowo aktualizujemy wersję niniejszej Polityki w celu odzwierciedlenia wszelkich zmian w wykorzystywaniu przez nas Twoich danych osobowych. Możemy również wprowadzać zmiany w zakresie zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa lub wymogami regulacyjnymi. W przypadku, gdy jest to możliwe, powiadomimy użytkownika przy użyciu innych środków przed wprowadzeniem zmian w istotny sposób wpływających na Użytkownika, na przykład poprzez opublikowanie powiadomienia na naszych stronach lub wysłanie powiadomienia. W zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa uzyskamy Twoją zgodę przed wprowadzeniem takich zmian. Zachęcamy jednak do okresowego przeglądania niniejszej Polityki, aby uzyskać informację o wszelkich zmianach w sposobie wykorzystywania danych osobowych użytkownika.