ปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ - ความมุ่งมั่นของเรา

 1. TATA COMMUNICATIONS และความเป็นส่วนตัวของคุณ
 2. วิธีการติดต่อเรา
 3. ข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณและวิธีการรวบรวมข้อมูล
 4. วิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม
 5. เหตุผลในการใช้งานสำหรับส่วนนี้
 6. กรณีที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม
 7. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ
 8. ฉันมีสิทธิ์ใดบ้างเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของฉัน
 9. ข้อมูลส่วนบุคคลของฉันจะถูกเก็บนานแค่ไหน
 10. ความปลอดภัยของข้อมูล
 11. การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้

Tata Communications เคารพความเป็นส่วนตัวของคุณและมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจว่าได้มีมาตรการป้องกันสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเหมาะสม เรามุ่งที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันทั้งหมดเกี่ยวกับการป้องกัน ความปลอดภัย และความลับของข้อมูลส่วนบุคคล ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบาย”)  เราอธิบายถึงวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้เรายังให้ภาพรวมเกี่ยวกับสิทธิของคุณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บบันทึกไว้ นโยบายนี้เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งเราอาจประมวลผลผ่านการใช้งาน Wi-Fi ฮอตสปอต การเชื่อมต่อในรถยนต์ และ/หรือบริการซิม (e)SIM ที่มีอยู่ในรถยนต์ Jaguar Land Rover ("JLR") ของคุณ ("บริการ")

นโยบายนี้อยู่ในรูปแบบที่แบ่งเป็นชั้น เพื่อให้คุณสามารถคลิกผ่านไปยังหัวข้อเฉพาะที่กำหนดไว้ด้านล่างซึ่งอาจเป็นที่สนใจของคุณมากที่สุด

 1. TATA COMMUNICATIONS และความเป็นส่วนตัวของคุณ
  1. การปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเราและเป็นความรับผิดชอบที่เราให้ความสำคัญอย่างยิ่ง
  2. เราคือใคร Tata Communications (Netherlands) B.V. เป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบในบริการ การอ้างอิงถึง "เรา" "ของเรา" หรือ "พวกเรา" ในนโยบายนี้  หมายถึงบริษัทนี้ซึ่งรับผิดชอบในการประมวลผล การรวบรวม และการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
  3. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของเราอาจมีการจัดทำไว้ในข้อตกลงตามสัญญา แถลงการณ์เพิ่มเติมในเรื่องความเป็นส่วนตัว หรือประกาศที่ให้ไว้กับคุณก่อนหรือ ณ เวลาที่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
  4. การใช้บริการของเราและข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวจะอยู่ภายใต้นโยบายนี้ ข้อกำหนดในการให้บริการของเรา (ซึ่งรวมอยู่โดยการอ้างอิงถึงนโยบายนี้) และสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับบริการระหว่างคุณกับเราหรือบุคคลใด ๆ ที่จัดหาให้คุณเข้าถึงบริการของเรา
 2. วิธีการติดต่อเรา
 3. หากมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้และหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลของเราหรือการใช้สิทธิ์ใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ คุณสามารถใช้พอร์ทัลบริการตนเองของเราได้ ที่นี่.

  ที่อยู่ทางไปรษณีย์ของเราสำหรับการสอบถาม:

  Tata Communications (UK) Limited Legal Compliance – Data Protection and Privacy
  Vintners Place
    68 Upper Thames Street
  London, EC4V3BJ
  United Kingdom

  สำหรับประเทศเยอรมนี สิงคโปร์ และอินเดีย คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (Data Protection Officer, "DPO") โดยใช้แบบฟอร์มการติดต่อ DPO ของเราที่มีอยู่ ที่นี่.

 4. ข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณและวิธีการรวบรวมข้อมูล
  1. เราอาจเก็บรวบรวมหรือรับข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ของ JLR จากการใช้งานบริการของเรา ต่อไปนี้เป็นภาพรวมของหมวดหมู่ของข้อมูลที่เราอาจรวบรวมหรือได้รับ:
   1. ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี:
    1. ข้อมูลการติดต่อที่ช่วยให้เราสามารถสื่อสารกับคุณ เราได้รับข้อมูลนี้เมื่อคุณสั่งซื้อหรือลงทะเบียนเพื่อรับบริการใด ๆ ของเรา เรารวบรวมหรือรับข้อมูลจากคุณเมื่อคุณสมัครใช้บริการของเรา สร้างบัญชีออนไลน์ ทำการสั่งซื้อ ขอรายละเอียดหรือให้ติดต่อกลับไป ส่งคำขอทางเทคนิค ส่งคำขอเพื่อรับการสนับสนุนลูกค้าหรือการเรียกเก็บเงิน เข้าร่วมการแข่งขันหรือทำแบบสำรวจ และให้ข้อเสนอแนะกับเราหรือติดต่อเรา ประเภทของข้อมูลที่เรารวบรวมจะขึ้นอยู่กับการโต้ตอบระหว่างคุณกับเราหรือกับ JLR แต่อาจรวมถึงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ (ธุรกิจหรือส่วนตัว) ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์/ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน (ธุรกิจหรือที่พักอาศัย) วันเกิด หมายเลขรหัสอุปกรณ์/ยานพาหนะ วันที่เริ่มให้บริการ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานประจำตัวประชาชนหรือที่อยู่อาศัย การให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นเงื่อนไขสำหรับเราในการทำสัญญากับคุณ
    2. ข้อมูลการเรียกเก็บเงินที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางการค้าและการเงินของคุณ เช่น บริการที่เราจัดหาให้กับคุณ หมายเลขโทรศัพท์ที่คุณโทรและส่งข้อความ การใช้งานอินเทอร์เน็ต ข้อมูลบันทึกเวลาหรือข้อมูลเมตาอื่น ๆ ของการใช้บริการ ประวัติการชำระเงิน ประวัติเครดิตของคุณ หมายเลขบัตรเครดิตของคุณ หมายเลขประกันสังคม (ตามที่กฎหมายอนุญาต) รหัสความปลอดภัย และประวัติการให้บริการของคุณ
   2. ข้อมูลทางเทคนิคและการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับบริการที่เราจัดให้คุณ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่คุณใช้บริการของเรา ตัวอย่างบางส่วน ได้แก่:
    1. ข้อมูลอุปกรณ์: ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและสามารถระบุอุปกรณ์ในเครือข่ายของเราที่คุณอาจใช้งานหรือใช้เชื่อมต่อ ข้อมูลอาจรวมถึงประเภทอุปกรณ์ ตัวระบุอุปกรณ์ สถานะอุปกรณ์ หมายเลขซีเรียล การตั้งค่า การกำหนดค่า และประเภทซอฟต์แวร์
    2. ประสิทธิภาพของเครือข่ายและการใช้งาน: ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของอุปกรณ์ บริการ และแอปพลิเคชันที่คุณใช้บนเครือข่ายของเรา ตัวอย่างของกรณีนี้อาจรวมถึงตำแหน่งอุปกรณ์ไร้สาย (เพื่อวัตถุประสงค์ในการโรมมิ่ง) และประเภทอุปกรณ์ที่มีการโทรฉุกเฉินหรือแจ้งขอความช่วยเหลือรถเสียทั้งโทรออกและรับสาย รวมถึง: วันที่ เวลา ระยะเวลาและค่าใช้จ่าย นาทีเสียงที่ใช้ บันทึกการโทร แบนด์วิธข้อมูลที่ใช้ นอกจากนี้ เรายังรวบรวมข้อมูล เช่น อัตราการส่งข้อมูลและความล่าช้า ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการตรวจสอบระยะไกลและลักษณะความปลอดภัย และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการเสียงผ่านอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (VoIP) ของเราที่เชื่อมต่อกับคุณ (รวมถึงบริการที่ซื้อแบบออฟไลน์)
  2. เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นในระหว่างการให้บริการแก่คุณหรือกับบุคคลที่ช่วยให้คุณเข้าถึงบริการของเรา เราอาจได้รับข้อมูลนี้หลายวิธี ตัวอย่างเช่น:
   1. โดยตรงจากคุณ:  ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณให้รายละเอียดของคุณเพื่อสมัครบริการของเราหรือติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลทางเทคนิค
   2. โดยอัตโนมัติ: เมื่อมีการสร้างข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านการใช้บริการของเรา
   3. จากบุคคลที่สาม: บางครั้งเรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทข้างต้นเกี่ยวกับคุณจากบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ โดยสัมพันธ์กับบริการที่เราให้แก่คุณหรือเสนอให้คุณ ตามความเหมาะสมและในขอบเขตที่เรามีเหตุผลเหมาะสม ทั้งนี้รวมถึง JLR ในฐานะผู้ผลิตรถยนต์ของคุณ หน่วยงาน KYC/ป้องกันการฉ้อโกง ไดเรกทอรีธุรกิจ การตรวจสอบเครดิตและหน่วยงานอ้างอิง/ตรวจค้น KYC และผู้ให้บริการเครือข่ายที่เชื่อมต่อกัน
 5. วิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม
  1. เราแจกแจงวิธีการบางส่วนที่เราใช้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไว้ด้านล่าง:
   1. การให้คุณเข้าถึงบริการ: จัดการแอปพลิเคชันของคุณและพิจารณาสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงบริการของเรา ซึ่งรวมถึงการดำเนินการในกรณีของกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การฉ้อโกง/KYC การคุกคามต่อทรัพย์สินหรือบุคลากรของเรา และการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการของเรา และ/หรือกฎหมายที่บังคับใช้และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของเรา
   2. การให้บริการตามที่คุณร้องขอ: ซึ่งรวมถึงการสื่อสารกับคุณและการให้บริการตามที่คุณร้องขอ
   3. การจัดการบัญชีและช่วยคุณจัดการบัญชีของคุณ: ซึ่งรวมถึงการสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับการใช้บริการของเรา การตอบข้อซักถามของคุณ การจัดหาข้อมูลใด ๆ ที่คุณร้องขอ การจัดการตามตั๋วงานสนับสนุนทางเทคนิค และการให้บริการช่วยเหลือลูกค้า
   4. การประมวลผลการชำระเงินและออกใบแจ้งหนี้: รับและประมวลผลการชำระเงินซึ่งรวมถึงการดำเนินการเพื่อจัดการกิจกรรมที่ฉ้อโกงและเพื่อให้เราปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อบังคับ
   5. การปกป้องความสมบูรณ์ของเครือข่ายของเรา: รักษาความปลอดภัย ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ให้สูญหาย ได้รับความเสียหาย ถูกโจรกรรม หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ป้องกันอาชญากรรมและการฉ้อโกง ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด และการปกป้องความมั่นคงของชาติ
   6. การจัดการเครือข่ายของเรา: จัดการเครือข่ายของเราและการใช้งานของคุณบนเครือข่ายของเรา ซึ่งรวมถึงการจัดการการไหลของข้อมูลผ่านเครือข่ายของเราเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับบริการที่มีคุณภาพสูงสุด
   7. การวิจัยและพัฒนาบริการของเรา: ปรับปรุงบริการของเรา (และคู่ค้าบุคคลที่สาม) และพัฒนาบริการใหม่ ๆ ด้วยความช่วยเหลือของสถิติเกี่ยวกับการใช้บริการของเรา
   8. กิจกรรมการตลาดที่เกี่ยวข้อง: ส่งข้อมูลเกี่ยวกับบริการของเราให้คุณ เว้นแต่ในกรณีที่คุณห้ามไว้ ในกรณีที่เราจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากคุณสำหรับกิจกรรมเหล่านี้ คุณมีสิทธิ์ถอนความยินยอมดังกล่าวได้ตลอดเวลา โดยการติดต่อเราตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ในนโยบายนี้
   9. การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย: เก็บและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้เช่นข้อมูลการระบุตัวตน 
   10. ดำเนินการตามคำสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตามข้อกำหนดของกฎหมาย: เราสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อตอบสนองต่อคำขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานสาธารณะอื่น ๆ การดำเนินการนี้อาจทำให้เราต้องเปิดเผยรายละเอียดการติดต่อของคุณ และ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการกับหน่วยงานดังกล่าว หรือเพื่อปิดกั้น สกัดกั้น หรือขัดขวางการใช้บริการของเราและข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกิดจากการใช้งานของคุณ
 6. เหตุผลในการใช้งานสำหรับส่วนนี้
  1. ในสหภาพยุโรป เหตุผลของเรา (หรือพื้นฐานทางกฎหมาย) สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะแตกต่างกันไปตามลักษณะของตัวข้อมูลเอง ความสัมพันธ์ของเรากับเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคล บริการที่จัดหาให้ ข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับเฉพาะของประเทศที่กำลังให้บริการหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่กำลังประมวลผลรวมถึงปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมาย โดยขึ้นอยู่กับการแก้ไขในบางประเทศ พื้นฐานทางกฎหมายในการประมวลผลมีดังนี้:
   1. เพื่อทำธุรกรรมกับคุณ กับซัพพลายเออร์และคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อสื่อสารกับคุณและประมวลผลการชำระเงิน และเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบริการได้ เราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณตามความจำเป็นเพื่อทำหรือปฏิบัติตามสัญญา กับคุณ
   2. เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อกิจกรรมการตลาดและการขาย ตามความยินยอมของคุณตามที่จำเป็นและได้ระบุไว้ในเว็บไซต์ของเราหรือในเวลาที่มีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการทำตลาดและส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หรือเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนา
   3. เราอาศัยประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา ในการประมวลผลข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพบริการของเรา ตลอดจนเพื่อรักษาความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของเครือข่ายและระบบของเรา นอกจากนี้ เรายังมีประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องทางกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และการสอบสวนตามความจำเป็น
   4. เนื่องจากกฎหมายที่บังคับใช้ (รวมถึงกฎหมายโทรคมนาคม) ข้อบังคับหรือความสนใจของสาธารณชน กำหนดให้เราต้องปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือเพื่อช่วยในการป้องกัน การตรวจจับ หรือดำเนินคดีอาชญากรรม
   5. หากคุณสงวนข้อมูลที่ร้องขอ เราอาจไม่สามารถให้บริการหรือฟังก์ชั่นบางอย่างกับคุณได้
  2. ตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา:  เราได้ทำการทดสอบสมดุลสำหรับการประมวลผลข้อมูลทั้งหมดที่เราดำเนินการบนพื้นฐานของประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา ซึ่งเราได้อธิบายไว้ข้างต้น คุณสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบสมดุลใด ๆ ของเรา โดยการติดต่อเราตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้
  3. ในประเทศอื่น ๆ ทั้งหมด (ยกเว้นในสหภาพยุโรปหรือในเขตอำนาจศาลที่มีข้อบังคับที่คล้ายกับของสหภาพยุโรป) เหตุผลของเราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะขึ้นอยู่กับการยินยอมและการยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายนี้
 7. กรณีที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม
  1. ภายใต้การได้รับความยินยอมจากคุณตามที่จำเป็นในบางเขตอำนาจศาล เราอาจแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ข้างต้นและมีรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง:
   1. บริษัทในเครือ เราอาจเปิดเผยข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณต่อบริษัทในเครือของเรา ในกรณีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและด้วยความยินยอมของคุณในส่วนที่จำเป็น บริษัทในเครือของเราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ รวมถึงทำการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการของพวกเขากับคุณ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทในเครือของเราจะปฏิบัติตามหลักปฏิบัติในการป้องกันอย่างน้อยที่สุดตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายนี้ รายชื่อบริษัทในเครือของเราสามารถดูได้ ที่นี่
   2. การบูรณาการบริการของเรา บริการของเรานำเสนอผ่านทาง JLR ดังนั้นเราจะต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับพวกเขาเพื่อช่วยเราในการให้บริการแก่คุณ นอกจากนี้เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทที่เป็นผู้บูรณาการระบบ ร้านค้าปลีก JLR คู่ค้าเครือข่าย เพื่อให้บริการแก่คุณ
   3. ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เราจัดจ้างบริษัทและบุคคลอื่น ๆ เพื่อทำหน้าที่ที่จำเป็นสำหรับการให้บริการหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ข้างต้น ตัวอย่างได้แก่: การส่งข้อมูลสื่อสาร การประมวลผลการชำระเงิน การประเมินเครดิตและความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบริการของเรา วิเคราะห์ข้อมูล ดำเนินการด้านการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า และมีส่วนร่วมกับคู่ค้าเครือข่าย ผู้รับเหมา หรือตัวแทน ซึ่งทำหน้าที่เหล่านี้ในนามของเรา บุคคลที่สามเหล่านี้รวมถึงผู้ให้บริการหรือผู้จัดหาบริการอื่น ๆ ซึ่งเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่จำเป็นสำหรับการให้บริการของเรา หรือในการปฏิบัติตามคำขอหรือคำสั่งซื้อของคุณ การดำเนินการตามบริการ/คำสั่งซื้อ การบริการลูกค้า และการชำระเงิน เป็นต้น ผู้ให้บริการบุคคลที่สามเหล่านี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นในการทำหน้าที่ของพวกเขา แต่ไม่สามารถใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่นขณะที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในนามของเรา เมื่อใดก็ตามที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สาม เรามีมาตรการเพื่อให้มั่นใจว่าสัญญาของบุคคลที่สามมีการป้องกันที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
   4. การโอนธุรกิจ หากเราถูกซื้อกิจการหรือควบรวมกิจการกับบริษัทอื่น หรือหากสินทรัพย์ทั้งหมดของเราถูกโอนไปยังบริษัทอื่น (ซึ่งอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการล้มละลาย) เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปให้กับบริษัทอื่น นอกจากนี้ เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก่อนที่จะมีการควบรวมกิจการ เช่น แก่ที่ปรึกษาของเราและที่ปรึกษาของผู้ซื้อที่คาดหวัง
   5. การคุ้มครองทางกฎหมายและการตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมาย เราอาจเปิดเผยข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณเพื่อ (1) ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ กระบวนการพิจารณาคดี คำสั่งศาล หรือข้อกำหนดทางกฎหมายอื่น ๆ หรือ (2) เมื่อเราเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยนั้นเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิของเรา เพื่อปกป้องความปลอดภัยของคุณหรือความปลอดภัยของผู้อื่น เพื่อตรวจสอบการฉ้อโกง หรือตอบสนองต่อคำสั่งของรัฐบาล รวมถึงหน่วยงานราชการนอกประเทศที่คุณพำนักอาศัยอยู่เพื่อความมั่นคงของชาติและ/หรือเพื่อการบังคับใช้กฎหมาย ดังที่ระบุไว้ข้างต้น ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากคุณอาจมีการแบ่งปันกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเพื่อจุดประสงค์ข้างต้น หากเราเชื่อโดยสุจริตว่าเรามีหน้าที่ต้องทำเช่นนั้น หากมีเหตุผลที่สมควรต่อประโยชน์ของสาธารณะให้เราทำเช่นนั้น หรือหากจำเป็นเพื่อการคุ้มครองทางกฎหมายของผลประโยชน์ทางการค้า การเงิน กฎหมาย ชื่อเสียง หรือด้านอื่น ๆ ที่ชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมายที่บังคับใช้
   6. การแบ่งปันข้อมูลที่รวบรวมและไม่ระบุตัวตน เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อสร้างข้อมูลรวมและไม่ระบุชื่อซึ่งเราอาจแบ่งปันกับบุคคลที่สาม ไม่มีผู้ใดสามารถระบุตัวตนของคุณจากข้อมูลที่ไม่เปิดเผยชื่อนั้น  ในกรณีอื่นเราอาจใช้นามแฝงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก่อนที่จะแบ่งปันกับบุคคลที่สามเพื่อให้เราสามารถเชื่อมโยงข้อมูลของคุณอีกครั้งเมื่อมีการประมวลผลและส่งคืนให้เรา แม้ว่าบุคคลที่สามจะไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้จากข้อมูลนามแฝงแต่เรายังคงสามารถทำได้ เราปฏิบัติต่อข้อมูลนามแฝงราวกับว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลและให้ความคุ้มครองในระดับเดียวกันเมื่อใช้งานร่วมกับบุคคลที่สาม
   7. สำหรับเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น (เช่น ญี่ปุ่นหรือจีน): คุณยินยอมให้เราแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบุคคลที่สามหรือประเภทของบุคคลที่สามที่ระบุไว้ในข้อนี้
 8. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ
  1. ภายใต้การได้รับความยินยอมจากคุณตามที่กำหนดในเขตอำนาจศาลบางแห่ง Tata Communications อาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดนของประเทศ ในการทำเช่นนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอนและประมวลผลโดยหน่วยงานอื่นของ Tata Communications และ/หรือบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้อง
  2. หน่วยงาน Tata Communications ทั้งหมดได้ลงนามในข้อตกลงภายในกลุ่มที่มีผลบังคับใช้กับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลนอกสหภาพยุโรปหรือเขตอำนาจศาลที่ไม่ได้ให้ความคุ้มครองในระดับที่เพียงพอตามกฎหมายที่ใช้บังคับ รายชื่อบริษัทในเครือของเราและที่ตั้งสามารถดูได้ ที่นี่ข้อตกลงนี้เป็นไปตามข้อสัญญาตามมาตรฐานของคณะกรรมาธิการยุโรป (EU Commission) (ซึ่งมีผลตามสัญญากำหนดให้มีมาตรฐานการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่ากับข้อเสนอภายในสหภาพยุโรป) วิธีนี้ทำให้เรามั่นใจว่ามีมาตรการป้องกันที่เพียงพอเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อเราถ่ายโอนไปยังบริษัทในเครือของเรา ไม่ว่าจะตั้งอยู่ใดก็ตามในโลก คุณสามารถขอรับสำเนาของเงื่อนไขเหล่านี้ได้โดยติดต่อเรา
  3. เมื่อเราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Tata Communications Group เราเรียกร้องให้บุคคลที่สามดังกล่าวเคารพต่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นและปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับ [สำหรับอินเดียเท่านั้น: นอกจากนี้เรายังย้ำให้มั่นใจว่าอย่างน้อยที่สุด บริษัทบุคคลที่สามมีมาตรการปกป้องข้อมูลในระดับเดียวกันกับที่เราได้ให้ไว้กับคุณ] ในกรณีที่เราจ้างผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในนามของเรา เราไม่อนุญาตให้พวกเขาใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อจุดประสงค์ของตัวเอง และจะอนุญาตให้พวกเขาดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่เรากำหนดไว้เท่านั้นตามคำสั่งของเรา เมื่อเริ่มต้นความสัมพันธ์กับผู้ประมวลผลข้อมูลดังกล่าว เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการป้องกันที่เพียงพอสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยใช้กลไกการถ่ายโอนข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดกับข้อมูลส่วนบุคคลและประเทศภายในหรือปลายทางที่จะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หากได้รับอนุญาตตามกฎหมาย กลไกนี้อาจรวมถึง: การใช้อนุสัญญาที่ได้รับการอนุมัติจากสหภาพยุโรป ซึ่งช่วยให้แน่ใจว่าผู้รับได้ดำเนินการตามกฎระเบียบผูกพันขององค์กรที่มีผลผูกพันกับสหภาพยุโรปว่าด้วยการโอนหรือข้อมูลส่วนตัว  (Binding Corporate Rules) หรือ Privacy Shield Certified (ในสหรัฐอเมริกา) (Privacy Shield สำหรับ EU และ Swiss) หรือการยืนยันว่าประเทศที่เป็นที่ตั้งของผู้รับได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการว่ามีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอโดยสหภาพยุโรป
  4. สำหรับเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น (เช่น เม็กซิโก รัสเซีย จีน และอาร์เจนตินา): โดยการใช้บริการ คุณให้การยินยอมอย่างชัดแจ้งสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่สามซึ่งจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากคุณ
 9. ฉันมีสิทธิ์ใดบ้างเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของฉัน
  1. ภายใต้กฎหมายของหลายประเทศ คุณมีสิทธิ์บางประการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บไว้และเราเคารพและปฏิบัติตามสิทธิเหล่านี้ สิทธิ์ดังกล่าวอาจรวมถึงสิทธิ์ในการ: ขอให้เรายืนยันว่าเรากำลังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (รวมถึงข้อมูลผู้ที่เราแบ่งปันข้อมูลของคุณ) การแก้ไข ลบ หรือ จำกัด(หยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ) เพื่อ จำกัดการใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเพื่อวัตถุประสงค์ และเพื่อขอให้เราแบ่งปัน (พอร์ต) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลอื่นเช่นผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่น (ซึ่งรวมสิทธิ์นี้อยู่ด้วยภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้)
  2. นอกจากนี้ ในบางประเทศคุณสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ในบางสถานการณ์ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่เราไม่จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาหรือข้อกำหนดทางกฎหมายอื่น ๆ หรือในกรณีที่เราใช้ข้อมูลเพื่อทำการตลาดทางตรง) ในกรณีที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถถอนความยินยอมที่คุณให้กับเราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและขอข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์จากการไม่ให้ความยินยอมดังกล่าว
  3. สิทธิ์เหล่านี้อาจมีข้อจำกัด ตัวอย่างเช่น หากการทำตามคำขอของคุณจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลอื่น ซึ่งจะละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม (รวมถึงสิทธิ์ของเรา) หรือหากคุณขอให้เราลบข้อมูลที่กฎหมายกำหนดให้เราเก็บรักษาไว้หรือมีเหตุผลที่สมควรในการเก็บรักษาไว้
  4. ในการใช้สิทธิใด ๆ  เหล่านี้เพื่อแจ้งข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเราหรือเพื่อรับข้อมูลอื่น ๆ คุณสามารถติดต่อเราได้ตามรายละเอียดการติดต่อของเราข้างต้น สำหรับออสเตรเลียเท่านั้น: เราจะพิจารณาข้อมูลการสื่อสารของคุณอย่างรอบคอบและจะตอบกลับภายใน 30 วันหลังจากที่คุณได้สื่อสารกับเรา
  5. หากคุณมีข้อกังวลที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข คุณมีสิทธิ์ในการร้องเรียนกับหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของประเทศที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม โปรดติดต่อเราก่อนที่จะทำการร้องเรียนดังกล่าว เพราะจะเป็นพระคุณแก่เราหากได้มีโอกาสในการตรวจสอบและแก้ไขข้อกังวลของคุณก่อน
 10. ข้อมูลส่วนบุคคลของฉันจะถูกเก็บนานแค่ไหน
  1. เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่ และ/หรือไม่นานกว่าที่เราได้รับอนุญาตตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ หลักปฏิบัติทางภาษีหรือการปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง หรือข้อกำหนดของใบอนุญาตโทรคมนาคมของรัฐบาลใด ๆ ที่บังคับใช้กับเรา นอกจากนี้เรายังลบหรือไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามภาระผูกพันใด ๆ ของเรา
  2.  ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลสูงสุดหรือขั้นต่ำไว้เป็นอย่างอื่น เราจะกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล โดยพิจารณาจาก: ปริมาณ ลักษณะ และความอ่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่ในบันทึก ความเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จุดประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และการพิจารณาว่าเราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้นได้ด้วยวิธีอื่นได้หรือไม่
  3. สำหรับประเทศจีนเท่านั้น: ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสามารถเก็บรักษาไว้ ในประเทศต่าง ๆ ที่เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 7 ข้างต้น
 11. ความปลอดภัยของข้อมูล
  1. เราจะใช้ความพยายามทั้งหมดที่สมเหตุสมผลในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของคุณและเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจากการใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์ การรบกวนและการสูญหาย และจากการรวบรวม คัดลอก เข้าถึง ดัดแปลง หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต
  2. เราได้ตั้งกลไกควบคุมที่เหมาะสม (รวมถึงมาตรการทางกายภาพ เทคโนโลยี และการบริหาร) ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมผ่านเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม ไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยใดที่สมบูรณ์แบบ ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรับรองได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจะไม่ถูกเข้าถึงหรือใช้งานในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจเกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของเรา เราได้กำหนดขั้นตอนเพื่อจัดการกับกรณีที่สงสัยว่ามีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และเราจะแจ้งให้คุณทราบและทำการควบคุมตามที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดที่เราจำเป็นต้องทำตามกฎหมาย
  3. มาตรการที่เราใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีดังนี้:
   1. มาตรการทางกายภาพรวมถึง: การจำกัดการเข้าถึงศูนย์คอมพิวเตอร์และหน่วยเก็บข้อมูล
   2. มาตรการด้านการบริหารรวมถึง: การดำเนินการตามแผนรักษาความปลอดภัยข้อมูลภายในองค์กร และการฝึกอบรมพนักงานตามกำหนดเวลา
   3. มาตรการทางเทคโนโลยีรวมถึง: การควบคุมการเข้าถึงระบบประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และการติดตั้งระบบควบคุมการเข้าถึง และโปรแกรมความปลอดภัย
   4.  การเข้าถึงองค์ประกอบของระบบและข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจะถูกจำกัดเฉพาะบุคคลที่มีธุระที่จำเป็นต้องรู้
   5. สิทธิ์การเข้าถึงสำหรับผู้ใช้แต่ละรายจะถูกจำกัดไว้ที่สิทธิขั้นต่ำที่สุดที่จำเป็นในการทำงานนั้น ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการจำแนกงานและหน้าที่
   6. สิทธิ์การเข้าถึงทั้งหมดจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ โดยระบุสิทธิ์ที่จำเป็นก่อนที่จะอนุญาตการเข้าถึงใด ๆ และ
   7. ผู้ใช้ทุกคนจะต้องใช้การระบุตัวตนที่ไม่ซ้ำกันก่อนที่พวกเขาจะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงองค์ประกอบของระบบ ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอ่อนไหวอื่น ๆ นอกจากนี้ ผู้ใช้ทุกคนจะต้องผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ด้วยรหัสผ่านเป็นขั้นต่ำที่สุด
 12. การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้

  เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับทราบถึงวิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะอัปเดตฉบับออนไลน์ของนโยบายนี้เป็นครั้งคราวเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของเรา เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่บังคับใช้หรือข้อเรียกร้องตามกฎระเบียบบังคับ หากเป็นไปได้ เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยวิธีอื่นก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อคุณ เช่น การโพสต์ประกาศบนเว็บไซต์ของเราหรือส่งการแจ้งเตือนถึงคุณ ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้ เราจะขอความยินยอมจากคุณก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อย่างไรก็ตามเราขอแนะนำให้คุณกลับมาอ่านนโยบายนี้เป็นระยะ ๆ เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ